แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองคาย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 48 40 83.33% 5 10.42% 2 4.17% 1 2.08% 48
2 โรงเรียนบ้านผือ 52 34 68% 6 12% 8 16% 2 4% 50
3 โรงเรียนบ้านแบง 48 34 72.34% 6 12.77% 4 8.51% 3 6.38% 47
4 โรงเรียนสุทธสิริโสภา 42 32 80% 3 7.5% 1 2.5% 4 10% 40
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 39 26 76.47% 4 11.76% 2 5.88% 2 5.88% 34
6 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 33 26 78.79% 4 12.12% 1 3.03% 2 6.06% 33
7 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 27 24 88.89% 3 11.11% 0 0% 0 0% 27
8 โรงเรียนบ้านเชียงอาด 34 23 69.7% 8 24.24% 1 3.03% 1 3.03% 33
9 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 30 23 79.31% 4 13.79% 1 3.45% 1 3.45% 29
10 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 27 20 74.07% 3 11.11% 3 11.11% 1 3.7% 27
11 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 25 19 79.17% 2 8.33% 1 4.17% 2 8.33% 24
12 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 25 17 80.95% 3 14.29% 0 0% 1 4.76% 21
13 โรงเรียนบ้านวัดหลวง 18 16 88.89% 1 5.56% 0 0% 1 5.56% 18
14 โรงเรียนบ้านบัว 22 15 68.18% 6 27.27% 0 0% 1 4.55% 22
15 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 20 15 75% 3 15% 1 5% 1 5% 20
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 18 14 77.78% 2 11.11% 1 5.56% 1 5.56% 18
17 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 19 13 72.22% 5 27.78% 0 0% 0 0% 18
18 โรงเรียนบ้านหนองหอย 15 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
19 โรงเรียนบ้านนาฮำ 14 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
20 โรงเรียนบ้านเซิม 26 12 46.15% 8 30.77% 3 11.54% 3 11.54% 26
21 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 22 12 63.16% 3 15.79% 3 15.79% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 18 12 66.67% 3 16.67% 1 5.56% 2 11.11% 18
23 โรงเรียนบ้านแป้น 20 11 55% 3 15% 2 10% 4 20% 20
24 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
25 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
26 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 22 9 47.37% 7 36.84% 0 0% 3 15.79% 19
27 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
28 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 16 9 56.25% 2 12.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
29 โรงเรียนบ้านนายาง 12 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
30 โรงเรียนบ้านดงดาล 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
31 โรงเรียนบ้านนาหนัง 18 8 53.33% 2 13.33% 3 20% 2 13.33% 15
32 โรงเรียนบ้านท่าคำบง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนโนนฤๅษี 22 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
34 โรงเรียนบ้านหนองแอก 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
35 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
36 โรงเรียนบ้านดงสระพัง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
37 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 12 7 58.33% 1 8.33% 0 0% 4 33.33% 12
38 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
39 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
40 โรงเรียนบ้านคำจำปา 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
41 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
42 โรงเรียนบ้านปักหมู 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านน้ำเป 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านจับไม้ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านใหม่ 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 18 3 17.65% 6 35.29% 5 29.41% 3 17.65% 17
58 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
60 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
61 โรงเรียนสันติรักษ์ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
62 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนบ้านต้อน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา 7 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
65 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
66 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
67 โรงเรียนบ้านนาตาล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
71 โรงเรียนบ้านกุดบง 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านนาดี 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
75 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนอนุบาลภัทรมน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านตาลชุม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
85 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนบ้านนาเมย 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
89 โรงเรียนบ้านปัก 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
90 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
93 โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
94 โรงเรียนนิคมเจริญชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนปัญญาเพิ่มพูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านหนองคอน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
104 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]