สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 20 6 4 30 40 5 2 1 47
2 บ้านแบง 12 10 10 32 34 6 4 3 44
3 เฝ้าไร่วิทยา 12 8 2 22 20 3 3 1 26
4 บ้านผือ 12 6 8 26 34 6 8 2 48
5 เวทีราษฎร์บำรุง 12 6 3 21 26 4 1 2 31
6 สุทธสิริโสภา 11 8 7 26 32 3 1 4 36
7 อนุบาลรัตนบัณฑิต 11 4 7 22 24 3 0 0 27
8 บ้านนาฮำ 9 3 0 12 13 0 0 0 13
9 บ้านโพธิ์ 7 3 6 16 26 4 2 2 32
10 บ้านพระบาทนาหงส์ 6 6 2 14 19 2 1 2 22
11 บ้านโนนสะอาด 6 4 0 10 15 3 1 1 19
12 อนุบาลหนองควาย 6 1 6 13 23 4 1 1 28
13 บ้านนาเพียงใหญ่ 5 7 3 15 17 3 0 1 20
14 บ้านเชียงอาด 5 7 2 14 23 8 1 1 32
15 ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 5 3 4 12 14 2 1 1 17
16 บ้านโนนสวรรค์ 4 8 0 12 13 5 0 0 18
17 รสลินคัคณางค์ 4 3 3 10 11 0 0 0 11
18 บ้านนายาง 4 0 2 6 9 1 0 1 10
19 บ้านจับไม้ 4 0 0 4 4 1 0 0 5
20 บ้านดงกำพี้ 3 3 0 6 9 7 0 3 16
21 บ้านท่าคำบง 3 2 1 6 8 0 0 0 8
22 ชุมชนบ้านปากสวย 3 1 3 7 9 3 0 0 12
23 บ้านบัณฑิตน้อย 2 3 1 6 12 3 1 2 16
24 อนุบาลเธียรวนนท์ 2 3 0 5 7 1 2 1 10
25 กุดแคนโนนมันปลา 2 2 1 5 4 2 2 1 8
26 โนนฤๅษี 2 1 2 5 7 5 2 2 14
27 บ้านน้ำเป 2 1 1 4 5 1 0 0 6
28 บ้านท่าหนองพันทา 2 1 0 3 6 2 0 0 8
29 บ้านหนองแอก 2 0 1 3 7 2 0 0 9
30 บ้านกลุ่มพัฒนา 2 0 0 2 7 1 0 0 8
31 บ้านนาทับไฮ 2 0 0 2 4 1 0 0 5
32 บ้านคำปะกั้ง 1 5 4 10 9 2 2 3 13
33 บ้านบัว 1 4 5 10 15 6 0 1 21
34 บ้านวัดหลวง 1 3 5 9 16 1 0 1 17
35 ชุมชนบ้านชุมช้าง 1 3 3 7 10 2 1 1 13
36 บ้านเซิม 1 3 1 5 12 8 3 3 23
37 รุจีจินตกานนท์ 1 2 3 6 3 6 5 3 14
38 บ้านหนองอั้ว 1 1 5 7 12 3 3 1 18
39 บ้านปักหมู 1 1 2 4 6 0 0 0 6
40 บ้านหนองวัวชุม 1 1 2 4 4 0 0 0 4
41 บ้านหนองหอย 1 1 1 3 13 1 1 0 15
42 อนุบาลอรวรรณ 1 1 1 3 3 3 2 1 8
43 บ้านหนองบัวเงิน 1 1 1 3 2 2 1 1 5
44 ป่าไม้อุทิศ 8 1 1 0 2 3 0 0 0 3
45 บ้านนาดี 1 1 0 2 2 1 1 0 4
46 บ้านโปร่งสำราญ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
47 บ้านสามัคคีชัย 1 1 0 2 1 1 1 1 3
48 บ้านคำจำปา 1 0 1 2 6 1 0 1 7
49 สันติรักษ์ 1 0 0 1 3 2 1 0 6
50 บ้านต้อน 1 0 0 1 3 1 1 0 5
51 เตชะไพบูลย์ 1 1 0 0 1 2 1 1 0 4
52 บ้านคำเจริญ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
53 อนุบาลภัทรมน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
54 บ้านคำโคนสว่าง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 บ้านตาลชุม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 บ้านหาดสั่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านแป้น 0 5 1 6 11 3 2 4 16
59 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 0 3 2 5 7 1 0 4 8
60 บ้านดงสระพัง 0 2 2 4 7 1 1 0 9
61 บ้านดอนเหมือด 0 2 1 3 5 1 1 0 7
62 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 2 1 3 4 0 0 0 4
63 หมู่บ้านตัวอย่าง 0 2 0 2 3 2 0 1 5
64 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 0 1 3 4 4 1 0 0 5
65 บ้านดงดาล 0 1 2 3 9 0 0 1 9
66 บ้านหนองแก้ว 0 1 2 3 3 0 0 0 3
67 บ้านทุ่งหลวงนาขาม 0 1 1 2 5 1 0 0 6
68 บ้านนาตาล 0 1 1 2 3 0 0 0 3
69 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 0 1 1 2 1 3 2 1 6
70 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1 4 2 0 0 6
71 อนุบาลนิคมเปงจาน 0 1 0 1 4 1 0 0 5
72 บ้านห้วยน้ำเย็น 0 1 0 1 3 0 0 1 3
73 บ้านหนองกุ้ง 0 1 0 1 2 2 1 0 5
74 บ้านนาชุมช้าง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
75 บ้านหนองยาง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
76 บ้านก่องขันธ์ 0 1 0 1 1 2 3 1 6
77 บ้านนาเมย 0 1 0 1 1 2 2 0 5
78 อนุบาลเฝ้าไร่ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
79 บ้านห้วยเปลวเงือก 0 1 0 1 1 0 0 1 1
80 บ้านนาคำมูลชมภูพร 0 0 3 3 6 1 0 1 7
81 บ้านนาหนัง 0 0 2 2 8 2 3 2 13
82 บ้านหนองเค็ม 0 0 2 2 5 2 1 0 8
83 บ้านเหล่าต่างคำ 0 0 1 1 3 3 1 2 7
84 บ้านโคกถ่อนวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 1 4
85 บ้านโนนหนามแท่ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 บ้านสร้างนางขาว 0 0 0 0 4 2 0 0 6
87 บ้านใหม่ 0 0 0 0 4 0 2 0 6
88 โนนยางดอนเม็ก 0 0 0 0 3 2 2 0 7
89 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 0 0 0 0 3 1 0 1 4
90 บ้านกุดบง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
91 บ้านกุดแกลบ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
92 บ้านนิคมดงบัง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
93 บ้านโคกหัวภู 0 0 0 0 1 1 3 0 5
94 บ้านปัก 0 0 0 0 1 1 0 3 2
95 บ้านนาสิงห์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
96 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 0 0 0 0 1 0 0 1 1
97 นิคมเจริญชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 ปัญญาเพิ่มพูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 สนธิราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
101 บ้านหนองแคนดอนสนุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านหนองแหวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านหนองคอน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
104 บ้านหนองหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 208 172 140 520 755 183 83 76 1,021