สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 20 6 4 30
2 บ้านแบง 12 10 10 32
3 เฝ้าไร่วิทยา 12 8 2 22
4 บ้านผือ 12 6 8 26
5 เวทีราษฎร์บำรุง 12 6 3 21
6 สุทธสิริโสภา 11 8 7 26
7 อนุบาลรัตนบัณฑิต 11 4 7 22
8 บ้านนาฮำ 9 3 0 12
9 บ้านโพธิ์ 7 3 6 16
10 บ้านพระบาทนาหงส์ 6 6 2 14
11 บ้านโนนสะอาด 6 4 0 10
12 อนุบาลหนองควาย 6 1 6 13
13 บ้านนาเพียงใหญ่ 5 7 3 15
14 บ้านเชียงอาด 5 7 2 14
15 ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 5 3 4 12
16 บ้านโนนสวรรค์ 4 8 0 12
17 รสลินคัคณางค์ 4 3 3 10
18 บ้านนายาง 4 0 2 6
19 บ้านจับไม้ 4 0 0 4
20 บ้านดงกำพี้ 3 3 0 6
21 บ้านท่าคำบง 3 2 1 6
22 ชุมชนบ้านปากสวย 3 1 3 7
23 บ้านบัณฑิตน้อย 2 3 1 6
24 อนุบาลเธียรวนนท์ 2 3 0 5
25 กุดแคนโนนมันปลา 2 2 1 5
26 โนนฤๅษี 2 1 2 5
27 บ้านน้ำเป 2 1 1 4
28 บ้านท่าหนองพันทา 2 1 0 3
29 บ้านหนองแอก 2 0 1 3
30 บ้านกลุ่มพัฒนา 2 0 0 2
31 บ้านนาทับไฮ 2 0 0 2
32 บ้านคำปะกั้ง 1 5 4 10
33 บ้านบัว 1 4 5 10
34 บ้านวัดหลวง 1 3 5 9
35 ชุมชนบ้านชุมช้าง 1 3 3 7
36 บ้านเซิม 1 3 1 5
37 รุจีจินตกานนท์ 1 2 3 6
38 บ้านหนองอั้ว 1 1 5 7
39 บ้านปักหมู 1 1 2 4
40 บ้านหนองวัวชุม 1 1 2 4
41 บ้านหนองหอย 1 1 1 3
42 อนุบาลอรวรรณ 1 1 1 3
43 บ้านหนองบัวเงิน 1 1 1 3
44 ป่าไม้อุทิศ 8 1 1 0 2
45 บ้านนาดี 1 1 0 2
46 บ้านโปร่งสำราญ 1 1 0 2
47 บ้านสามัคคีชัย 1 1 0 2
48 บ้านคำจำปา 1 0 1 2
49 สันติรักษ์ 1 0 0 1
50 บ้านต้อน 1 0 0 1
51 เตชะไพบูลย์ 1 1 0 0 1
52 บ้านคำเจริญ 1 0 0 1
53 อนุบาลภัทรมน 1 0 0 1
54 บ้านคำโคนสว่าง 1 0 0 1
55 บ้านตาลชุม 1 0 0 1
56 บ้านหาดสั่ง 1 0 0 1
57 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 0 0 1
58 บ้านแป้น 0 5 1 6
59 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 0 3 2 5
60 บ้านดงสระพัง 0 2 2 4
61 บ้านดอนเหมือด 0 2 1 3
62 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 2 1 3
63 หมู่บ้านตัวอย่าง 0 2 0 2
64 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 0 1 3 4
65 บ้านดงดาล 0 1 2 3
66 บ้านหนองแก้ว 0 1 2 3
67 บ้านทุ่งหลวงนาขาม 0 1 1 2
68 บ้านนาตาล 0 1 1 2
69 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 0 1 1 2
70 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1
71 อนุบาลนิคมเปงจาน 0 1 0 1
72 บ้านห้วยน้ำเย็น 0 1 0 1
73 บ้านหนองกุ้ง 0 1 0 1
74 บ้านนาชุมช้าง 0 1 0 1
75 บ้านหนองยาง 0 1 0 1
76 บ้านก่องขันธ์ 0 1 0 1
77 บ้านนาเมย 0 1 0 1
78 อนุบาลเฝ้าไร่ 0 1 0 1
79 บ้านห้วยเปลวเงือก 0 1 0 1
80 บ้านนาคำมูลชมภูพร 0 0 3 3
81 บ้านนาหนัง 0 0 2 2
82 บ้านหนองเค็ม 0 0 2 2
83 บ้านเหล่าต่างคำ 0 0 1 1
84 บ้านโคกถ่อนวิทยา 0 0 1 1
85 บ้านโนนหนามแท่ง 0 0 1 1
86 บ้านสร้างนางขาว 0 0 0 0
87 บ้านใหม่ 0 0 0 0
88 โนนยางดอนเม็ก 0 0 0 0
89 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 0 0 0 0
90 บ้านกุดบง 0 0 0 0
91 บ้านกุดแกลบ 0 0 0 0
92 บ้านนิคมดงบัง 0 0 0 0
93 บ้านโคกหัวภู 0 0 0 0
94 บ้านปัก 0 0 0 0
95 บ้านนาสิงห์ 0 0 0 0
96 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 0 0 0 0
97 นิคมเจริญชัย 0 0 0 0
98 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 0 0 0 0
99 ปัญญาเพิ่มพูล 0 0 0 0
100 สนธิราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
101 บ้านหนองแคนดอนสนุก 0 0 0 0
102 บ้านหนองแหวน 0 0 0 0
103 บ้านหนองคอน 0 0 0 0
104 บ้านหนองหลวง 0 0 0 0
รวม 208 172 140 520

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]