งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ ...................................................
วันที่ ....... เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแชะ 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแชะ 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแชะ 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแชะ ห้องสมุด 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแชะ ห้องสมุด 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแชะ ห้องสมุด 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแชะ ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแชะ ห้องมัลติมีเดีย 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแชะ เอนกประสงค์ 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแชะ เอนกประสงค์ 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ห้องประชุม สพป.นครราชสีมา เขต 3 อาคาร 2 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ห้องประชุม สพป.นครราชสีมา เขต 3 อาคาร 2 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.นครราชสีมา เขต 3 อาคาร 2 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแชะ ห้อง 331 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแชะ ห้อง 332 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแชะ ห้อง 333 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแชะ ห้อง 334 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแชะ ห้อง 334 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]