สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 819
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 285
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 326
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 817
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสมบัติเจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 811
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เจียรวนนท์อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จอมทองวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 4
5 บุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 5
6 บ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 6
7 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 71 เงิน 7
8 บ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 8
9 ม่วงแก้ววิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 55 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 810
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 4
5 หนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 5
6 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 65 ทองแดง 6
7 บ้านโกรกสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 3 60 ทองแดง 7
8 บ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 55 เข้าร่วม 8
9 บ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 50 เข้าร่วม 9
10 จอมทองวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 45 เข้าร่วม 10
11 วัดมกุฎไทยาราม สพป. นครราชสีมา เขต 3 40 เข้าร่วม 11
12 บ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 35 เข้าร่วม 12
13 อาจวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 30 เข้าร่วม 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 803
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 42 เข้าร่วม 4
5 บ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 37 เข้าร่วม 5
6 บ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 32 เข้าร่วม 6
7 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 28 เข้าร่วม 7
8 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 16 เข้าร่วม 8
9 บ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 14 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 802
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 71.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองโสน สพป. นครราชสีมา เขต 3 66 ทองแดง 4
5 บ้านหนองสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 62.25 ทองแดง 5
6 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 61.20 ทองแดง 6
7 บ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 61.20 ทองแดง 6
8 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 60.80 ทองแดง 8
9 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 55.90 เข้าร่วม 9
10 บ้านกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 54.40 เข้าร่วม 10
11 บ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 53.80 เข้าร่วม 11
12 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 51.60 เข้าร่วม 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 801
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จอมทองวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสาวเอ้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 79.50 เงิน 4
5 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 77.25 เงิน 5
6 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 6
7 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 7
8 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 72.75 เงิน 8
9 บ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 71.50 เงิน 9
10 บ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 69.75 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 800
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มารีย์ธงชัย สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านระเริง สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 4
5 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 5
6 วัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 77 เงิน 6
7 บ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 7
8 บ้านหลุมเงิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 7
9 ครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 9
10 ชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 9
11 บ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 9
12 วัดใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 9
13 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 796
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าไม้อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 4
5 จอมทองวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 74.33 เงิน 5
6 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 72.66 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 71.66 เงิน 7
8 บ้านโนนสาวเอ้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 71.66 เงิน 7
9 บ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 67.33 ทองแดง 9
10 บ้านหนองแคทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 64.66 ทองแดง 10
11 บ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 51.33 เข้าร่วม 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 795
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 98.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหลุมเงิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง 4
5 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 5
6 บ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 6
7 เจียรวนนท์อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 7
8 อนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.50 เงิน 8
9 บ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 9
10 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 10
11 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 67 ทองแดง 11
12 ชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 64 ทองแดง 12
13 บ้านสระประทีป สพป. นครราชสีมา เขต 3 64 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 794
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.25 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.50 ทอง 4
5 บ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.75 ทอง 5
6 มารีย์ธงชัย สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.25 ทอง 6
7 ท้าวสุรนารี(2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3 68 ทองแดง 7
8 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 67.25 ทองแดง 8
9 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 63.25 ทองแดง 9
10 ครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 62.50 ทองแดง 10
11 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 58.50 เข้าร่วม 11
12 เจียรวนนท์อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 47.50 เข้าร่วม 12
13 บ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 29 เข้าร่วม 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 750
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม
4 วัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 705
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 748
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 081
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 084
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกโจด สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 5
6 บ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 6
7 บ้านคลองสะท้อน สพป. นครราชสีมา เขต 3 71 เงิน 7
8 บ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 080
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 704
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม
3 บ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -
4 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 075
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหลุมเงิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 249
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 248
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 4
5 ตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 5
6 บ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สกัดนาควิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองสะท้อน สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 4
5 ครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 5
6 บ้านบุตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 6
7 ตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 7
8 บ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 7
9 บ้านยางกระทุง สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 9
10 วัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 240
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 239
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 รักเมืองไทย 1 สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองกุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 237
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 234
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 233
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระว่านพระยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน