ตรวจสอบตารางการแข่งขัน และเกณฑ์การแข่งขัน
แจ้งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถหกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ตรวจสอบตารางการแข่งขัน และศึกษาเกณฑ์การแข่งขันอีกครั้ง เนื่องจากบางรายการมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งตรวจสอบรายชื่อครู และนักเรียน ก่อนพิมพ์บัตรประจำตัว
  • 8-10 ธันวาคม 2560       เปิดระบบ แก้ไขข้อมูล ครู นักเรียน  (รอบ 2)
  • 11-12 ธันวาคม  2560    อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ (รอบ 2)
  • 8 - 22 ธันวาคม 2560     พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ
วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 10:41 น.