งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ป.1/2 9 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ป.1/3 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ป.1/4 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ป.2/1 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ป.2/2 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ป.2/3 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 7 ป.3/3 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 7 ป.3/4 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ป.6/1, ป.6/2 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ป.6/3, ป.6/4 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ป.5/1, ป.5/2 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ป.5/3 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ใต้ถุน 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ใต้ถุน 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ใต้ถุน 9 ต.ค. 2560 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ โทร.086 2382477 ศน.ธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่น โทร.081 9368331 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]