งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ห้อง พนมวรินธร 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้องสมุด 90 ปี 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น ล่าง 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เวทีอาคารปฐมวัย 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เวทีหอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2560 10.00-12.00
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 7 ห้อง ป.3/1 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 7 ห้อง ป.3/2 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เวทีหอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2560 09.00-10.00
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 7 ห้อง ศูนย์ PEER 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 7 ห้อง ศูนย์ PEER 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 7 ห้อง ศูนย์ PEER 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ห้อง ป.4/3 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ห้อง ป.4/4 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ โทร.086 2382477 ศน.ธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่น โทร.081 9368331 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]