สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 10 2 2 14 23 5 3 1 31
2 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 7 3 4 14 23 2 1 1 26
3 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 7 3 3 13 22 5 3 1 30
4 เมืองอาจสามารถ 7 2 3 12 21 2 4 3 27
5 จตุรคามพัฒนา 7 1 4 12 16 9 2 0 27
6 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 6 3 6 15 23 10 2 1 35
7 เมืองสุวรรณภูมิ 5 6 1 12 21 5 1 1 27
8 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 5 1 3 9 10 1 1 0 12
9 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 4 2 1 7 9 3 0 0 12
10 บ้านคูดินทราย 4 0 2 6 9 8 3 1 20
11 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 4 0 0 4 5 1 1 1 7
12 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 3 5 1 9 11 4 0 0 15
13 ยางคำวิทยา 3 4 2 9 16 6 0 1 22
14 บ้านดงครั่งน้อย 3 3 1 7 15 5 0 2 20
15 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 3 2 3 8 21 8 2 1 31
16 บ้านโนนสวรรค์ 3 2 2 7 18 1 1 3 20
17 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 3 2 1 6 14 5 2 1 21
18 บ้านตาจ่อยหนองสระ 3 2 0 5 9 3 1 2 13
19 โนนไทยวิทยาคาร 3 1 1 5 10 2 3 3 15
20 วัดแจ่มอารมณ์ 3 1 1 5 9 4 2 1 15
21 บ้านแจ้ง 3 0 1 4 9 3 1 0 13
22 เมืองปทุมรัตต์ 2 9 4 15 21 6 4 3 31
23 ทุ่งกุลาประชารัฐ 2 3 2 7 9 7 1 0 17
24 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 2 3 1 6 6 3 0 3 9
25 เมืองจำปาขัน 2 3 0 5 10 5 4 7 19
26 บ้านหนองแล้ง 2 2 4 8 8 1 1 2 10
27 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 2 2 3 7 8 2 0 3 10
28 สาวแหวิทยา 2 2 0 4 10 3 0 3 13
29 บ้านขี้เหล็ก 2 2 0 4 6 2 1 0 9
30 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 2 1 2 5 6 3 1 1 10
31 บ้านโพนทัน 2 1 0 3 8 1 1 0 10
32 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 2 1 0 3 4 3 0 0 7
33 บ้านสว่าง 2 0 3 5 9 1 0 2 10
34 บ้านฮ่องสังข์ 2 0 2 4 9 2 1 0 12
35 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 2 0 1 3 6 4 0 0 10
36 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 2 0 1 3 5 1 0 0 6
37 บ้านดู่ฝายใหญ่ 2 0 0 2 6 1 1 1 8
38 บ่อพันขันวิทยา 2 0 0 2 5 3 1 2 9
39 บ้านกู่กาสิงห์ 2 0 0 2 4 0 1 0 5
40 หนองพระบางตลาดม่วง 2 0 0 2 3 0 0 1 3
41 บ้านม่วง 2 0 0 2 2 1 0 1 3
42 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
43 ชุมชนบ้านผำ 1 4 4 9 18 2 3 1 23
44 อนุบาลเมืองพนมไพร 1 4 0 5 20 8 4 2 32
45 สามขาพิทยาคม 1 3 0 4 8 5 1 2 14
46 บ้านคูเมือง 1 2 2 5 9 3 3 2 15
47 บ้านหัวนา(พนมไพร) 1 2 2 5 9 2 5 2 16
48 บ้านแคน (วันครู 2503) 1 2 1 4 11 10 2 2 23
49 บ้านโพนแท่น 1 2 1 4 9 5 1 0 15
50 ชีโหล่นวิทยา 1 2 1 4 5 9 3 1 17
51 บ้านฝาง 1 2 1 4 4 0 1 0 5
52 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 1 2 0 3 8 0 3 0 11
53 เมืองทุ่งวิทยา 1 2 0 3 7 4 1 1 12
54 ชุมชนบ้านโพนเมือง 1 2 0 3 5 1 0 0 6
55 บ้านสาหร่าย 1 1 2 4 10 0 2 0 12
56 บ้านหนองอีเข็ม 1 1 1 3 9 0 1 0 10
57 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 1 1 1 3 6 8 2 0 16
58 บ้านเมืองสรวง 1 1 1 3 6 4 0 2 10
59 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 1 1 1 3 3 1 0 0 4
60 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 1 1 0 2 7 3 0 2 10
61 หนองยางวิทยาคม 1 1 0 2 5 4 2 0 11
62 บ้านสระบัว 1 1 0 2 4 4 2 3 10
63 บ้านดู่ 1 1 0 2 4 3 1 0 8
64 บ้านโพธิ์ใหญ่ 1 1 0 2 4 0 1 2 5
65 บ้านเขวาหรดี 1 1 0 2 3 4 2 2 9
66 บ้านโพนหิน 1 1 0 2 2 1 2 0 5
67 เมืองเกษตรวิสัย 1 0 2 3 10 1 2 3 13
68 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 1 0 2 3 7 3 1 0 11
69 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 1 0 1 2 5 2 3 2 10
70 บ้านดอกไม้ 1 0 1 2 4 1 1 0 6
71 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 1 0 1 2 4 0 0 0 4
72 บ้านหัวดง 1 0 1 2 4 0 0 0 4
73 บ้านหนองฮาง 1 0 1 2 3 6 3 3 12
74 บ้านโหรา 1 0 1 2 2 1 0 1 3
75 บ้านเขวาโคกสวายโดด 1 0 0 1 6 2 1 3 9
76 ชุมชนบ้านหนองฮี 1 0 0 1 5 2 1 0 8
77 บ้านกอกแก้ว 1 0 0 1 5 2 1 0 8
78 บ้านหนองเหล็ก 1 0 0 1 4 2 0 2 6
79 บ้านเหล่าข้าว 1 0 0 1 4 1 0 2 5
80 บ้านโพนสะอาด 1 0 0 1 4 1 0 0 5
81 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 1 0 0 1 3 2 1 1 6
82 บ้านหนองแวง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
83 จตุคามวิทยา 1 0 0 1 3 1 0 1 4
84 บ้านน้ำคำ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
85 บ้านบัวขาว 1 0 0 1 3 1 0 0 4
86 หนองหินใหญ่วิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
87 บ้านหนองจาน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
88 บ้านหัวนา 1 0 0 1 2 5 0 1 7
89 หนองขามวิทยา 1 0 0 1 2 2 1 1 5
90 หว่านท่าสมอวิทยา 1 0 0 1 2 2 0 2 4
91 บ้านเขวาตะคลอง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
92 สีสวาดเล็บขาว 1 0 0 1 2 1 0 0 3
93 ห้วยหินลาด 1 0 0 1 2 0 1 0 3
94 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
95 บ้านเขวาทุ่ง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
96 บ้านดอนเจริญ 1 0 0 1 1 3 0 0 4
97 บ้านทองหลาง 1 0 0 1 1 2 0 1 3
98 บ้านดงเมืองจอก 1 0 0 1 1 1 1 2 3
99 บ้านค้อแสนสี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
100 บ้านดอนคำ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
101 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
102 ดอนกลอยวิทยาคาร 0 3 3 6 11 6 0 2 17
103 บ้านหนองคูณ 0 3 1 4 12 5 3 2 20
104 หนองบัวประชาสรรค์ 0 2 3 5 11 1 1 1 13
105 ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 0 2 2 4 9 0 1 0 10
106 บ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 0 2 1 3 10 5 0 1 15
107 บ้านหนองไศล 0 2 1 3 7 4 0 0 11
108 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 0 2 1 3 6 2 0 2 8
109 เมืองโพนทราย 0 2 1 3 6 0 0 0 6
110 โสภาพพิทยาภรณ์ 0 2 0 2 13 1 3 1 17
111 นานวลราษฎร์นิยม 0 2 0 2 7 3 0 1 10
112 บ้านจานใต้ 0 2 0 2 4 1 2 2 7
113 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 0 2 0 2 4 1 1 0 6
114 บ้านกุดเขียว 0 2 0 2 4 0 0 4 4
115 บ้านสวนปอ 0 2 0 2 4 0 0 0 4
116 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 0 2 0 2 3 0 0 1 3
117 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 0 2 0 2 2 2 1 0 5
118 บ้านหว่านไฟ 0 2 0 2 1 1 2 0 4
119 บ้านแสนสี 0 1 4 5 8 2 2 1 12
120 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 0 1 3 4 6 0 0 1 6
121 บ้านเด่นราษฎร์ 0 1 2 3 7 1 0 0 8
122 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 0 1 2 3 6 4 3 2 13
123 บ้านขามป้อม 0 1 2 3 6 4 2 2 12
124 คุรุราษฎร์สามัคคี 0 1 2 3 5 1 0 0 6
125 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 0 1 2 3 4 2 0 3 6
126 บ้านเหล่าติ้ว 0 1 2 3 4 1 3 1 8
127 บ้านอีเม้ง 0 1 2 3 4 1 0 0 5
128 บ้านหินกอง 0 1 1 2 8 5 4 2 17
129 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2 8 4 3 1 15
130 บ้านงูเหลือม 0 1 1 2 6 0 1 3 7
131 บ้านร้านหญ้า 0 1 1 2 5 1 0 0 6
132 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 0 1 1 2 4 3 1 0 8
133 ไตรคามสามัคคี 0 1 1 2 4 1 0 0 5
134 บ้านเล้าข้าว 0 1 1 2 3 2 2 4 7
135 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
136 บ้านข่อย 0 1 0 1 7 2 3 1 12
137 บ้านดงหมากไฟ 0 1 0 1 6 2 0 1 8
138 บ้านน้ำอ้อม 0 1 0 1 6 1 2 2 9
139 บ้านสระโพนทอง 0 1 0 1 4 7 0 3 11
140 บ้านโนนทรายสระทอง 0 1 0 1 3 2 0 0 5
141 บ้านแดง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
142 บ้านโคกก่อง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
143 บ้านเมืองคลอง 0 1 0 1 2 2 1 0 5
144 บ้านหัวช้างเลิงแก 0 1 0 1 2 2 0 1 4
145 บ้านเขวาใหญ่ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
146 บ้านดอนแดง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
147 บ้านหัวดอนชาด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
148 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 0 1 0 1 1 2 0 0 3
149 บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
150 บ้านโพนครกน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองบัว 0 0 3 3 8 5 1 1 14
152 น้ำคำใหญ่วิทยา 0 0 2 2 19 2 3 2 24
153 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 0 0 2 2 12 6 0 2 18
154 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 0 0 2 2 7 3 2 0 12
155 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 0 0 1 1 8 8 2 2 18
156 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 0 0 1 1 7 5 3 0 15
157 บ้านมะกอก 0 0 1 1 5 3 0 2 8
158 โพนขวาวพิทยาคม 0 0 1 1 5 0 0 1 5
159 บ้านสูงยาง 0 0 1 1 3 0 1 1 4
160 บ้านสำโรง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
161 บ้านนา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
162 บัวสูงบัวเงินวิทยา 0 0 1 1 2 1 2 1 5
163 บ้านหัวดงกำแพง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
164 บ้านหนองยาง 0 0 1 1 2 0 4 1 6
165 บ้านส่องอนามัย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
166 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 0 0 1 1 1 4 1 0 6
167 บ้านยางเลิง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
168 บ้านหนองเรือ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
169 บ้านเหล่าหัวภู 0 0 1 1 1 0 1 0 2
170 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 1 1 1 0 0 1 1
171 บ้านตลาดไชย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
172 บ้านนาแค 0 0 1 1 1 0 0 0 1
173 บ้านวารีสีสุก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
174 บ้านสองชั้น 0 0 1 1 1 0 0 0 1
175 หนองผือ โนนค้อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
176 บ้านโพนงาม 0 0 1 1 0 2 0 0 2
177 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 11 2 0 1 13
178 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 0 0 0 0 7 3 0 0 10
179 บ้านหนองทัพไทย 0 0 0 0 6 5 3 1 14
180 ปัญจคามประชาสรรค์ 0 0 0 0 6 1 0 1 7
181 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 0 0 0 0 5 4 1 2 10
182 บ้านผำโนนสว่าง 0 0 0 0 5 4 0 0 9
183 บ้านดงครั่งใหญ่ 0 0 0 0 5 0 1 1 6
184 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 0 0 0 0 4 2 0 1 6
185 บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 0 0 0 0 3 2 1 1 6
186 ดงเกลือวิทยา 0 0 0 0 3 2 1 0 6
187 บ้านโนนจิกหนองคู 0 0 0 0 3 2 0 2 5
188 บ้านหนองนาหล้า 0 0 0 0 3 2 0 0 5
189 บ้านหนองย่างงัว 0 0 0 0 3 2 0 0 5
190 ชุมชนบ้านหมากยาง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
191 บ้านเป้า 0 0 0 0 3 1 0 0 4
192 บ้านดงมัน 0 0 0 0 3 0 2 0 5
193 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 0 0 0 0 3 0 1 0 4
194 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 0 0 3 0 1 0 4
195 เชื้อจรูญวิทย์ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
196 บ้านหนองหัวคน 0 0 0 0 3 0 0 1 3
197 บ้านคูฟ้า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
198 บ้านภูดิน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
199 บ้านหนองหมื่นถ่าน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
200 บ้านแวงวังเซียม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
201 บ้านโพนพอุง 0 0 0 0 2 5 2 1 9
202 บ้านเหล่าฮก 0 0 0 0 2 3 1 1 6
203 บ้านป่ายางวนาทิพย์ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
204 บ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
205 บ้านนกเหาะ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
206 บ้านค้อโนนสว่าง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
207 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 4 3
208 ขวาวคุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
209 บ้านกระจายเหล่าสูง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
210 บ้านบุ่งเบา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
211 บ้านโนนแฮด 0 0 0 0 2 0 1 0 3
212 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
213 บ้านปลาค้าว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
214 บ้านส้มโฮง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
215 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
216 บ้านธาตุจอมศรี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
217 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
218 บ้านป่ายาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
219 บ้านหนองบั่ววิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
220 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
221 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
222 บ้านโพนเงินโพนทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
223 วารีสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 1 2 2 3 5
224 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
225 เมืองบัววิทยาคาร 0 0 0 0 1 2 0 1 3
226 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
227 บ้านหนองบึง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
228 บ้านชาติ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
229 บ้านลิ้นฟ้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
230 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
231 บ้านจานเหนือ คุยแต้ โนนรัง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
232 บ้านหญ้าหน่อง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
233 บ้านหนองพลับ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
234 บ้านหนองสระหงส์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
235 บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
236 บ้านโนนตาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
237 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
238 บ้านสำราญหนองบาก 0 0 0 0 1 0 2 0 3
239 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
240 บ้านหัวหนองกุดหลด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
241 บ้านเหล่าบากสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
242 เมืองอารัมย์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
243 บ้านคุยผงดงน้อย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
244 บ้านหนองช้าง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
245 บ้านหนองอ่างดอกรัก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
246 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
247 บ้านภูงา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
248 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
249 บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
250 บ้านดงช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
251 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
252 บ้านท่าค้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
253 บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
254 บ้านหนองยางหนองไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
255 บ้านฮ่องทราย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
256 บ้านเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
257 บ้านโพนสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
258 เหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
259 โนนสะอาดหนองแต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
260 ไตรราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
261 บ้านคำพระ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
262 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
263 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 0 0 0 0 0 1 2 1 3
264 ดอนยางดอนสังข์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
265 บ้านโพนยานาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
266 บ้านสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
267 บ้านสมสะอาด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
268 บ้านหมอตา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
269 ดอนแฮดวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
270 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
271 บ้านดอนขาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
272 บ้านสะแบงตาก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
273 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
274 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
275 บ้านหนองไผ่ลุ่ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
276 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
277 บ้านแขม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
278 บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
279 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
280 หนองกุงวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
281 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
282 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 บ้านดงบัง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
284 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
285 บ้านหัวหนองตาด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
286 บ้านโนน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
287 ชีโนวาทธำรง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 บ้านหนองฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
289 บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 197 183 166 546 1,273 493 213 202 1,979