สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 พิพิธภัณฑ์ภูพาน นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม   0878653699
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์  
3 อาคารกึฬาจังหวัดสกลนคร  
4 โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ อบจ.สกลนคร นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม   0878653699
5 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์  
6 โรงเรียนนาคำวิทยาคาร  
7 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด นายเอนก เกตุวงษา  
8 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง ดร.สมพร หลิมเจริญ  
9 โรงเรียนบ้านดงหลวง นายเอนก เกตุวงษา  
10 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง นายอัศนีย์ จันทรโคตร  
11 โรงเรียนบ้านศรีวิชา ดร.สมพร หลิมเจริญ  
12 โรงเรียนสกลนคร วันครู (2501)  
13 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร นายบรรพต แสนสุวรรณ  
14 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล  
15 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]