แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 65 58 90.63% 3 4.69% 3 4.69% 0 0% 64
2 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 59 42 73.68% 12 21.05% 2 3.51% 1 1.75% 57
3 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 47 27 58.7% 12 26.09% 3 6.52% 4 8.7% 46
4 โรงเรียนบ้านหนองหอย 38 27 71.05% 7 18.42% 2 5.26% 2 5.26% 38
5 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 38 25 65.79% 10 26.32% 1 2.63% 2 5.26% 38
6 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 25 23 95.83% 0 0% 0 0% 1 4.17% 24
7 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 37 22 62.86% 8 22.86% 2 5.71% 3 8.57% 35
8 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 29 22 75.86% 3 10.34% 3 10.34% 1 3.45% 29
9 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 25 22 91.67% 2 8.33% 0 0% 0 0% 24
10 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 37 21 56.76% 8 21.62% 1 2.7% 7 18.92% 37
11 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 33 21 65.63% 6 18.75% 2 6.25% 3 9.38% 32
12 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 30 20 66.67% 2 6.67% 7 23.33% 1 3.33% 30
13 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 33 18 58.06% 8 25.81% 4 12.9% 1 3.23% 31
14 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 24 18 78.26% 3 13.04% 0 0% 2 8.7% 23
15 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 24 18 75% 1 4.17% 2 8.33% 3 12.5% 24
16 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 29 17 60.71% 4 14.29% 4 14.29% 3 10.71% 28
17 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 27 16 64% 6 24% 1 4% 2 8% 25
18 โรงเรียนบ้านดงหลวง 25 16 66.67% 6 25% 0 0% 2 8.33% 24
19 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 23 16 69.57% 2 8.7% 3 13.04% 2 8.7% 23
20 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 24 16 69.57% 2 8.7% 2 8.7% 3 13.04% 23
21 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 35 15 45.45% 11 33.33% 2 6.06% 5 15.15% 33
22 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 23 15 65.22% 6 26.09% 1 4.35% 1 4.35% 23
23 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 39 15 78.95% 2 10.53% 0 0% 2 10.53% 19
24 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 24 15 71.43% 1 4.76% 2 9.52% 3 14.29% 21
25 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 26 14 53.85% 10 38.46% 2 7.69% 0 0% 26
26 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 25 14 58.33% 4 16.67% 4 16.67% 2 8.33% 24
27 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 22 14 63.64% 4 18.18% 3 13.64% 1 4.55% 22
28 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 34 14 63.64% 4 18.18% 2 9.09% 2 9.09% 22
29 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 24 14 58.33% 3 12.5% 2 8.33% 5 20.83% 24
30 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 24 13 54.17% 6 25% 2 8.33% 3 12.5% 24
31 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 18 13 72.22% 4 22.22% 1 5.56% 0 0% 18
32 โรงเรียนท่าแร่วิทยา 21 13 65% 2 10% 4 20% 1 5% 20
33 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 15 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
34 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 34 12 38.71% 12 38.71% 5 16.13% 2 6.45% 31
35 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 26 12 46.15% 11 42.31% 1 3.85% 2 7.69% 26
36 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 26 12 46.15% 8 30.77% 3 11.54% 3 11.54% 26
37 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 20 12 60% 5 25% 2 10% 1 5% 20
38 โรงเรียนนิรมลวิทยา 23 12 54.55% 4 18.18% 2 9.09% 4 18.18% 22
39 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 18 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
40 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 22 12 66.67% 2 11.11% 2 11.11% 2 11.11% 18
41 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 28 11 39.29% 10 35.71% 4 14.29% 3 10.71% 28
42 โรงเรียนบ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 15 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
43 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 24 10 50% 6 30% 3 15% 1 5% 20
44 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 20 10 50% 6 30% 2 10% 2 10% 20
45 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 17 10 58.82% 6 35.29% 1 5.88% 0 0% 17
46 โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 19 10 52.63% 3 15.79% 3 15.79% 3 15.79% 19
47 โรงเรียนอนุบาลภวิกา 16 9 56.25% 4 25% 3 18.75% 0 0% 16
48 โรงเรียนบ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
49 โรงเรียนบ้านโนนกุง 17 9 56.25% 2 12.5% 1 6.25% 4 25% 16
50 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
51 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 10 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
52 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 11 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
53 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 22 8 42.11% 4 21.05% 3 15.79% 4 21.05% 19
54 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 16 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
55 โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
56 โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
57 โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านไร่นาดี 24 7 36.84% 3 15.79% 6 31.58% 3 15.79% 19
59 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
60 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
61 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
62 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 12 7 58.33% 1 8.33% 0 0% 4 33.33% 12
63 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 20 6 30% 7 35% 1 5% 6 30% 20
64 โรงเรียนอนุบาลภูพาน 16 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
65 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 14 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
66 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 15 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
67 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 17 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 3 21.43% 14
68 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 12 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
69 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 11 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
70 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 11 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
71 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 23 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 13
72 โรงเรียนบ้านป่าผาง 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
73 โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 12 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 3 25% 12
74 โรงเรียนบ้านอีกุด 18 6 35.29% 1 5.88% 6 35.29% 4 23.53% 17
75 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 11 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
76 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 11 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
77 โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านโคกภู 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 10 6 60% 0 0% 0 0% 4 40% 10
81 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 13 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
85 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 12 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 0 0% 12
86 โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
87 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
88 โรงเรียนบ้านนาจาน 12 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
89 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 10 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
90 โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
91 โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
92 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 10 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
94 โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
95 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 13 4 30.77% 4 30.77% 5 38.46% 0 0% 13
100 โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
101 โรงเรียนบ้านนาขาม 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
102 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 11 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
103 โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
104 โรงเรียนบ้านนากับแก้ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 15 4 28.57% 1 7.14% 4 28.57% 5 35.71% 14
106 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
107 โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
108 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
109 โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
110 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
111 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนอนุบาลวรรณทอง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
113 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
115 โรงเรียนพังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 10 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
118 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
119 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
120 โรงเรียนเทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 17 3 30% 2 20% 1 10% 4 40% 10
121 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านกุงศรี 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
124 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 9 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
126 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 8 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
127 โรงเรียนบ้านสะพานสาม 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
128 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
129 โรงเรียนชุมชนนิรมัย 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
130 โรงเรียนบ้านดงขวาง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
134 โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
135 โรงเรียนไพศาลวิทยา 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
136 โรงเรียนบ้านนาดี 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
141 โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านห้วยหวด 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
143 โรงเรียนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกูล" 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 6 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
145 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านนาแก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านหนองสระ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
151 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
152 โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
153 โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านกุดฮู 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนหนองปลาดุกศรีวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนอนุบาลอังสนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านลาดค้อ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
161 โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
162 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านชมภูพาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านพะโค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนอนุบาลณัฐฑิยาสกลนคร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 6 0 0% 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 6
168 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 6 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
169 โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
171 โรงเรียนนายอวัฒนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านตองโขบ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
173 โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
174 โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]