สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดทุ่ง อากาศอำนวย  
2 หอประชุมที่ว่าการอากาศอำนวย  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม  
5 โรงเรียนบ้านอากาศ  
6 โรงเรียนบ้านเซือม  
7 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่  
8 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม  
9 โรงเรียนโพนงามศึกษา  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.042792133 (ในวันและเวลาราชการ) และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]