งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ณ อำเภออากาศอำนวย
ระหว่าง วันที่ 23 - 25 กันยายน 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.4/1 อาคาร 7 24 ก.ย. 2560 09.00
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.4/2 อาคาร 7 24 ก.ย. 2560 09.00
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.4/3 อาคาร 7 24 ก.ย. 2560 09.00
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.4/1 อาคาร 7 24 ก.ย. 2560 13.00
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.4/2 อาคาร 7 24 ก.ย. 2560 13.00
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.4/3 อาคาร 7 24 ก.ย. 2560 13.00
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.5/1 อาคาร 7 24 ก.ย. 2560 09.00
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.5/2 อาคาร 7 24 ก.ย. 2560 09.00
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.4/1-2 อาคาร 7 25 ก.ย. 2560 09.00
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.4/3-4 อาคาร 7 25 ก.ย. 2560 09.00
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.5/1-2 อาคาร 7 25 ก.ย. 2560 09.00
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.5/3-4 อาคาร 7 25 ก.ย. 2560 09.00
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.6/1-2 อาคาร 7 25 ก.ย. 2560 09.00
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.6/3-4 อาคาร 7 25 ก.ย. 2560 09.00
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.6/1-2 อาคาร 7 24 ก.ย. 2560 09.00
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.6/3-4 อาคาร 7 24 ก.ย. 2560 09.00
-
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.3/1 อาคาร 3 24 ก.ย. 2560 09.00
-
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.3/1 อาคาร 3 25 ก.ย. 2560 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.042792133 (ในวันและเวลาราชการ) และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]