งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ณ อำเภออากาศอำนวย
ระหว่าง วันที่ 23 - 25 กันยายน 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.6/5 อาคาร 7 24 ก.ย. 2560 09.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.6/5 อาคาร 7 24 ก.ย. 2560 13.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.5/5 อาคาร 7 24 ก.ย. 2560 09.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ โดม 24 ก.ย. 2560 09.00
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ โดม 24 ก.ย. 2560 09.00
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ โดม 24 ก.ย. 2560 09.00
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ โดม 24 ก.ย. 2560 09.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้องคอมฯ อาคาร 7 23 ก.ย. 2560 09.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้องคอมฯ อาคาร 7 23 ก.ย. 2560 09.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้องป.6/5 อาคาร 7 23 ก.ย. 2560 09.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้องป.6/5 อาคาร 7 23 ก.ย. 2560 13.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้องป.5/5 อาคาร 7 23 ก.ย. 2560 09.00
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.3/2 อาคาร 3 24 ก.ย. 2560 09.00
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.3/2 อาคาร 3 24 ก.ย. 2560 13.00
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.3/2 อาคาร 3 25 ก.ย. 2560 09.00
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.3/2 อาคาร 3 25 ก.ย. 2560 13.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.042792133 (ในวันและเวลาราชการ) และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]