งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ณ อำเภออากาศอำนวย
ระหว่าง วันที่ 23 - 25 กันยายน 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.1/1-2 อาคาร 2 24 ก.ย. 2560 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.1/3-4 อาคาร 2 24 ก.ย. 2560 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.1/1-2 อาคาร 2 25 ก.ย. 2560 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านอากาศ โดม 24 ก.ย. 2560 13.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ โดม 24 ก.ย. 2560 13.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ โดม 24 ก.ย. 2560 13.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้องประชุม อาคาร 6 23 ก.ย. 2560 09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้องประชุม อาคาร 6 23 ก.ย. 2560 13.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ หอประชุม 25 ก.ย. 2560 13.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ หอประชุม 25 ก.ย. 2560 14.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ ห้องสมุด 23 ก.ย. 2560 09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ ห้องสมุด 24 ก.ย. 2560 09.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ ห้องสมุด 25 ก.ย. 2560 09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดทุ่ง อากาศอำนวย 24 ก.ย. 2560 09.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดทุ่ง อากาศอำนวย 24 ก.ย. 2560 13.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดทุ่ง อากาศอำนวย 25 ก.ย. 2560 09.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดทุ่ง อากาศอำนวย 24 ก.ย. 2560 09.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดทุ่ง อากาศอำนวย 25 ก.ย. 2560 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.042792133 (ในวันและเวลาราชการ) และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]