งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ณ อำเภออากาศอำนวย
ระหว่าง วันที่ 23 - 25 กันยายน 2560

[ ทั้งหมด   23 ก.ย. 2560   24 ก.ย. 2560   25 ก.ย. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 25 ก.ย. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.4/1-2 อาคาร 7 25 ก.ย. 2560 09.00
2 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.4/3-4 อาคาร 7 25 ก.ย. 2560 09.00
3 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.5/1-2 อาคาร 7 25 ก.ย. 2560 09.00
4 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.5/3-4 อาคาร 7 25 ก.ย. 2560 09.00
5 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.6/1-2 อาคาร 7 25 ก.ย. 2560 09.00
6 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.6/3-4 อาคาร 7 25 ก.ย. 2560 09.00
7 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.3/1 อาคาร 3 25 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.3/2 อาคาร 3 25 ก.ย. 2560 09.00
2 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.3/2 อาคาร 3 25 ก.ย. 2560 13.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ห้องวิทย์ อาคาร7 25 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.1/1-2 อาคาร 2 25 ก.ย. 2560 09.00
2 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ หอประชุม 25 ก.ย. 2560 13.00
3 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ หอประชุม 25 ก.ย. 2560 14.00
4 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ ห้องสมุด 25 ก.ย. 2560 09.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดทุ่ง อากาศอำนวย 25 ก.ย. 2560 09.00
6 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดทุ่ง อากาศอำนวย 25 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ ห้อง ป.6 อาคาร 2 25 ก.ย. 2560 09.00
2 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ ห้อง ป.5 อาคาร 2 25 ก.ย. 2560 09.00
3 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ โรงอาหาร 25 ก.ย. 2560 09.00
4 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ โรงอาหาร 25 ก.ย. 2560 09.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ โรงอาหาร 25 ก.ย. 2560 09.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ ห้อง ป.4 อาคาร 1 25 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ หอประชุม 25 ก.ย. 2560 09.30
2 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ หอประชุม 25 ก.ย. 2560 09.00
3 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ หอประชุม 25 ก.ย. 2560 09.00
4 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน เวที 1 25 ก.ย. 2560 09.00
5 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน เวที 1 25 ก.ย. 2560 12.30
6 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน เวที 2 25 ก.ย. 2560 09.00
7 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน เวที 2 25 ก.ย. 2560 12.30
8 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน เวที 3 25 ก.ย. 2560 09.00
9 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน เวที 3 25 ก.ย. 2560 12.30
10 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน เวที 4 25 ก.ย. 2560 09.00
11 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน เวที 4 25 ก.ย. 2560 12.30
12 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ หอประชุม 25 ก.ย. 2560 10.00
13 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ หอประชุม 25 ก.ย. 2560 10.00
14 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ หอประชุม 25 ก.ย. 2560 11.00
15 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ หอประชุม 25 ก.ย. 2560 11.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้องประชุม อาคาร 6 25 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.3/3 อาคาร 3 25 ก.ย. 2560 09.00
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้อง ป.3/4 อาคาร 3 25 ก.ย. 2560 09.00
3 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ห้องสมุด 25 ก.ย. 2560 09.00
4 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ ใต้ถุนอาคาร 7 25 ก.ย. 2560 09.00
5 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ ใต้ถุนอาคาร 7 25 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ อาคาร 4 ห้อง ห้องคอมฯ 25 ก.ย. 2560 09.00
2 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ อาคาร 4 ห้อง ห้องคอมฯ 25 ก.ย. 2560 09.00
3 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ อาคาร 7 ห้อง ห้องคอมฯ 25 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเซือม โรงอาหาร 25 ก.ย. 2560 09.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเซือม โรงอาหาร 25 ก.ย. 2560 09.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ โดม 25 ก.ย. 2560 09.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ โดม 25 ก.ย. 2560 09.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ โรงอาหาร 25 ก.ย. 2560 09.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ โรงอาหาร 25 ก.ย. 2560 09.00
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ โดม 25 ก.ย. 2560 09.00
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ โดม 25 ก.ย. 2560 09.00
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านอากาศ โรงอาหาร 25 ก.ย. 2560 09.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านอากาศ โรงอาหาร 25 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านอากาศ อาคารอนุบาล 25 ก.ย. 2560 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.042792133 (ในวันและเวลาราชการ) และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]