สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 818
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงหม้อทอง สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดจาน สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 152
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 751
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 167
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านถ้ำเต่า สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงหม้อทอง สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 794
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 92.75 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบะนกทา สพป. สกลนคร เขต 3 87.50 ทอง 4
5 บ้านเซือม สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 5
6 บ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 6
7 บ้านขาม สพป. สกลนคร เขต 3 84.50 ทอง 7
8 ประชานาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 8
9 บ้านโนนอุดม สพป. สกลนคร เขต 3 80.50 ทอง 9
10 บ้านโคกแสง สพป. สกลนคร เขต 3 79 เงิน 10
11 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 11
12 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 11
13 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 11
14 บ้านท่าก้อน สพป. สกลนคร เขต 3 77.75 เงิน 14
15 บ้านกุดเรือคำ สพป. สกลนคร เขต 3 77 เงิน 15
16 บ้านธาตุตาลเดี่ยว สพป. สกลนคร เขต 3 75.75 เงิน 16
17 บ้านหนองท่มท่ากระดัน สพป. สกลนคร เขต 3 75 เงิน 17
18 บ้านดอนทอย สพป. สกลนคร เขต 3 74.50 เงิน 18
19 บ้านนาดูนนาดี สพป. สกลนคร เขต 3 72.75 เงิน 19
20 เพียพิทยาพัฒน์ สพป. สกลนคร เขต 3 72.25 เงิน 20

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 83.93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 70.79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 3 70.21 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 69.15 ทองแดง 4
5 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สกลนคร เขต 3 68.36 ทองแดง 5
6 บ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 67.15 ทองแดง 6
7 บ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 66.50 ทองแดง 7
8 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 63.36 ทองแดง 8
9 ท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 3 61.36 ทองแดง 9
10 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 58.21 เข้าร่วม 10
11 บ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 55.57 เข้าร่วม 11
12 บ้านห้วยทราย สพป. สกลนคร เขต 3 50.07 เข้าร่วม 12
13 บ้านดงสาร สพป. สกลนคร เขต 3 34 เข้าร่วม 13
14 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 33 เข้าร่วม 14
15 บ้านเซือม สพป. สกลนคร เขต 3 32 เข้าร่วม 15
16 บ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 25 เข้าร่วม 16
17 บ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 23 เข้าร่วม 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาอวนน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงหม้อทอง สพป. สกลนคร เขต 3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังเวิน สพป. สกลนคร เขต 3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบ่อ สพป. สกลนคร เขต 3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 5
6 บ้านเหล่าผักใส่ สพป. สกลนคร เขต 3 84.33 ทอง 6
7 บ้านบะยาว สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 377
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองท่มท่ากระดัน สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฏ์ สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 4
5 บ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 82.75 ทอง 5
6 บ้านนากะทาด สพป. สกลนคร เขต 3 82.50 ทอง 6
7 บ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 82.50 ทอง 6
8 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฏ์ สพป. สกลนคร เขต 3 81.25 ทอง 8
9 บ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 81.25 ทอง 8
10 บ้านวาใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 10
11 บ้านบะหว้า สพป. สกลนคร เขต 3 80.66 ทอง 11
12 บ้านกุดจาน สพป. สกลนคร เขต 3 78.75 เงิน 12
13 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สกลนคร เขต 3 76.75 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 4
5 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 4
6 บ้านบะหว้า สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 6
7 เพียพิทยาพัฒน์ สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 6
8 บ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 8
9 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 8
10 บ้านหนองบัวแดง สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 8
11 บ้านเหล่าผักใส่ สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 8
12 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 8
13 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 13
14 บ้านหนองตากวย สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 13
15 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก สพป. สกลนคร เขต 3 73 เงิน 15
16 บ้านนากะทาด สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาเมือง สพป. สกลนคร เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงสาร สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 87.25 ทอง 5
6 บ้านนาอวนน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 85.75 ทอง 6
7 เพียพิทยาพัฒน์ สพป. สกลนคร เขต 3 85.75 ทอง 6
8 บ้านเซือม สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 8
9 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป. สกลนคร เขต 3 84.50 ทอง 9
10 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 84.50 ทอง 9
11 บ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 83.75 ทอง 11
12 บ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 12
13 บ้านนากะทาด สพป. สกลนคร เขต 3 82.50 ทอง 13
14 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง สพป. สกลนคร เขต 3 80.50 ทอง 14
15 บ้านแก้ง สพป. สกลนคร เขต 3 79.75 เงิน 15
16 บ้านห้วยทราย สพป. สกลนคร เขต 3 77.25 เงิน 16
17 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านมาย สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบะหว้า สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 4
5 บ้านยางคำ สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 5
6 บ้านหนองบัวแดง สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 5
7 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 7
8 บ้านกุดจาน สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 8
9 บ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 9
10 บ้านห้วยหิน สพป. สกลนคร เขต 3 73 เงิน 10
11 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองท่มท่ากระดัน สพป. สกลนคร เขต 3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบะหว้า สพป. สกลนคร เขต 3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านดงสาร สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 5
6 บ้านวังเวิน สพป. สกลนคร เขต 3 86.25 ทอง 6
7 บ้านศรีวิชัย สพป. สกลนคร เขต 3 85.50 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านมาย สพป. สกลนคร เขต 3 85.25 ทอง 8
9 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 82.75 ทอง 9
10 บ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 82.50 ทอง 10
11 เพียพิทยาพัฒน์ สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 11
12 บ้านโคกแสง สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 12
13 บ้านนาเมือง สพป. สกลนคร เขต 3 79.75 เงิน 13
14 บ้านนาอวนน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 79 เงิน 14
15 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 93.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบัวแดง สพป. สกลนคร เขต 3 88.40 ทอง 4
5 บ้านบะหว้า สพป. สกลนคร เขต 3 85.80 ทอง 5
6 บ้านนาอวนน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 78.60 เงิน 6
7 บ้านท่างาม สพป. สกลนคร เขต 3 78.40 เงิน 7
8 บ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาอวนน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 4
5 บ้านห้วยหิน สพป. สกลนคร เขต 3 77 เงิน 5
6 บ้านนากะทาด สพป. สกลนคร เขต 3 75 เงิน 6
7 บ้านหนองบัวแดง สพป. สกลนคร เขต 3 73 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านกลางนาโน สพป. สกลนคร เขต 3 70 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 792
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 71 เงิน 4
5 บ้านเหล่าผักใส่ สพป. สกลนคร เขต 3 71 เงิน 4
6 บ้านนากะทาด สพป. สกลนคร เขต 3 70 เงิน 6
7 บ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 66 ทองแดง 7
8 บ้านหนองบัวแดง สพป. สกลนคร เขต 3 66 ทองแดง 7
9 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง สพป. สกลนคร เขต 3 66 ทองแดง 7
10 ชุมชนบ้านกลางนาโน สพป. สกลนคร เขต 3 0 เข้าร่วม
11 ท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 3 0 เข้าร่วม
12 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฏ์ สพป. สกลนคร เขต 3 0 เข้าร่วม
13 บ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 791
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบะหว้า สพป. สกลนคร เขต 3 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบะนกทา สพป. สกลนคร เขต 3 67 ทองแดง 4
5 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 65 ทองแดง 5
6 บ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 3 60 ทองแดง 6
7 ชุมชนบ้านมาย สพป. สกลนคร เขต 3 59 เข้าร่วม 7
8 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 59 เข้าร่วม 7
9 บ้านโนนไทย สพป. สกลนคร เขต 3 55 เข้าร่วม 9
10 เทศบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 49 เข้าร่วม 10
11 บ้านท่าก้อน สพป. สกลนคร เขต 3 47 เข้าร่วม 11
12 บ้านห้วยแสง สพป. สกลนคร เขต 3 45 เข้าร่วม 12
13 ท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 3 44 เข้าร่วม 13
14 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 (พระเทพญาณวิศิษฏ์ สพป. สกลนคร เขต 3 42 เข้าร่วม 14
15 บ้านโคกถาวร สพป. สกลนคร เขต 3 40 เข้าร่วม 15
16 บ้านห้วยหิน สพป. สกลนคร เขต 3 37 เข้าร่วม 16
17 ชุมชนบ้านโพนงาม สพป. สกลนคร เขต 3 27 เข้าร่วม 17
18 บ้านสันติสุขสระแก้ว สพป. สกลนคร เขต 3 23 เข้าร่วม 18
19 บ้านกุดเรือคำ สพป. สกลนคร เขต 3 20 เข้าร่วม 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 811
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 91 ทอง 4
5 บ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 5
6 บ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านกลางนาโน สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 7
8 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 8
9 บ้านห้วยทราย สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 9
10 บ้านนากะทาด สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 10
11 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 788
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหว้านสหวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงสาร สพป. สกลนคร เขต 3 77 เงิน 4
5 บ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 76 เงิน 5
6 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 75 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สกลนคร เขต 3 74 เงิน 7
8 บ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 72 เงิน 8
9 บ้านวาใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 71 เงิน 9
10 บ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 68 ทองแดง 10
11 บ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 67 ทองแดง 11
12 ชุมชนบ้านกลางนาโน สพป. สกลนคร เขต 3 60 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 375
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านมาย สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 601
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 348
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชานาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่าผักใส่ สพป. สกลนคร เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวาใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง 4
5 บ้านบะหว้า สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 5
6 บ้านนาซอ สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 001
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแสงคำ สพป. สกลนคร เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยแสง สพป. สกลนคร เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเชียงเพ็ง สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 4
5 บ้านเม่นน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 5
6 บ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 6
7 บ้านโคกก่องหนองแวง สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 7
8 บ้านหนองพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 8
9 บ้านวาใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 9
10 บ้านดงหม้อทอง สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 10
11 บ้านท่าควาย สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 149
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาซอ สพป. สกลนคร เขต 3 90.85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน