USERNAME & PASSWORD
โรงเรียนติดต่อขอรับ USERNAME และ PASSWORD กับเลขาศูนย์ ITEC ประจำศูนย์เครือข่าย ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 20:17 น.