เชิญประชุมเลขานุการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITEC) ประจำศูนย์เครือข่าย
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เชิญ เลขานุการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITEC) ประจำศูนย์เครือข่าย เข้าร่วมประชุมชี้แจงการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระดับศูนย์เครือข่าย เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 20:28 น.