สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 501 หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายสุรพล เสนบุญ   045-281308
2 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ถนนสุรศักดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นางจินตนา ดอกพุฒ   081-7181924
3 โรงเรียนบา้นท่าบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านท่าบ่อ ถนนแจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายอรุณ พาชอบ   081-1208992
4 โรงเรียนปทุมวิทยากร ถนนอุบล-ตระการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายเสมอ สร้อยคำ   083-3764659
5 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ ถนนศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายสมศักดิ์ ครองยุติ   089-9173537
6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ถนนนครบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร   045-245301/081593891
7 โรงเรียนอุบลวิทยาคม ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายอภัย สบายใจ   081-8785390

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายปรีชา ทาศิริ โทร0894255770,นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย โทร 0815482368และนายเสงี่ยม พวงสุข โทร 0810663797
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]