งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 2,7,8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคารสัตตบุศย์ ชั้น 1 ห้อง ป.3/9 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคารสัตตบุศย์ ชั้น 3 ห้อง ศิลปะ 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคารสัตตบุศย์ ชั้น 2 ห้อง สังคมศึกษา 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคาร ครองราชย์ 70 ปี 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคาร ครองราชย์ 70 ปี 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 หน้าอาคารกลุ่มนิเทศ สพป.อบ.1 2 พ.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคารสัตตบรรณ ชั้น 2 ห้อง อาเซียน 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคารสัตตบรรณ ชั้น 2 ห้อง อาเซียน 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม เวทีอาคารเอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม เวทีอาคารเอนกประสงค์ 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคารสัตตบรรณ ชั้น 1 ห้อง สมุด 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคารสัตตบรรณ ชั้น 1 ห้อง ประชุมอุบลวิทย์ 1 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง 415 (ปฐมวัย 1/4 ) 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคารนิลปัทม์ ชั้น 1 ห้อง 616 (ป.4/5) 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัว ห้อง 615 (ป.4/4)
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคารนิลปัทม์ ชั้น 2 ห้อง 622 (ป.4/8) 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัว ห้อง 621 (ป.4/9)
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคารนิลปัทม์ ชั้น 3 ห้อง พุทธศาสตร์ 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัวห้องยุวฑูตความดี
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ห้องออกกำลังกาย สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2 พ.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคารสัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง ศูนย์อนุบาลประจำเขตพื้นที่ 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายปรีชา ทาศิริ โทร0894255770,นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย โทร 0815482368และนายเสงี่ยม พวงสุข โทร 0810663797
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]