งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 2,7,8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารปทุมเทพ ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารปทุมเทพ ชั้น 3 ห้อง Lab English 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารปทุมเทพ ชั้น 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารปทุมเทพ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารปฐมวัย ชั้น ห้องวิทยาศาสตร์ สายชั้นอนุบาล 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารโกมล (ประถมศึกษาปีที่ 6) ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารสัตบุษย์ ชั้น 1 ห้อง Lab English 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารโกมล (ประถมศึกษาปีที่ 6) ชั้น 1 ห้อง E classroom 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารโกเมท ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารโกเมท ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารโกเมท ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารสัตบุษย์ ชั้น 2 ห้อง Lab English มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารสัตบุษย์ ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายปรีชา ทาศิริ โทร0894255770,นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย โทร 0815482368และนายเสงี่ยม พวงสุข โทร 0810663797
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]