สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 36 16 8 60 69 13 2 3 84
2 อนุบาลอุบลราชธานี 30 20 6 56 68 8 2 4 78
3 อุบลวิทยาคม 12 12 12 36 50 21 3 7 74
4 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 9 1 4 14 22 11 7 1 40
5 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) 7 4 8 19 34 10 7 6 51
6 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 6 2 3 11 18 3 2 3 23
7 เซนต์เอเมลี 5 8 5 18 27 10 3 0 40
8 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 5 2 1 8 11 3 2 1 16
9 บ้านปลาดุก 5 1 1 7 15 4 0 4 19
10 เมืองอุบล 4 5 2 11 19 7 4 5 30
11 บ้านดงยาง 4 3 4 11 12 7 2 2 21
12 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 4 3 2 9 15 1 7 2 23
13 บ้านโนนจานหนองแสง 4 2 1 7 11 5 2 0 18
14 บ้านผาแก้ว 4 1 3 8 13 3 2 0 18
15 บ้านนาดีทุ่งเจริญ 4 1 1 6 12 5 5 1 22
16 บ้านสว่างหนองเสือ 4 1 0 5 7 1 0 1 8
17 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 3 4 0 7 16 5 3 6 24
18 บ้านนามึน 3 4 0 7 14 9 2 3 25
19 บ้านท่าไห(ไหทอง) 3 3 1 7 7 2 1 0 10
20 บ้านสร้างมิ่ง 3 2 3 8 9 3 6 4 18
21 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 3 2 2 7 10 6 3 3 19
22 บ้านหนองจำนัก 3 2 1 6 11 5 3 2 19
23 บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 3 2 1 6 11 5 1 1 17
24 บ้านกุดกะเสียน 3 1 4 8 10 5 4 5 19
25 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 3 1 3 7 6 6 1 3 13
26 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 3 0 3 6 7 4 2 2 13
27 มารีย์นิรมล 2 4 2 8 17 7 5 3 29
28 บ้านคำไฮใหญ่ 2 4 1 7 14 1 2 6 17
29 บ้านหนองฮาง 2 3 6 11 16 10 7 2 33
30 ชุมชนโพนเมืองวิทยา 2 3 5 10 15 10 7 3 32
31 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 2 3 3 8 11 6 1 1 18
32 ชุมชนบ้านหนองขุ่น 2 2 3 7 14 4 2 2 20
33 พระกุมารอุบล 2 2 3 7 14 4 0 1 18
34 ประชาสามัคคี 2 2 1 5 11 6 6 5 23
35 บ้านหัวคำ 2 2 1 5 8 10 3 2 21
36 บ้านท่าบ่อ 2 2 0 4 8 1 1 1 10
37 บ้านหนองไข่นก 2 1 5 8 14 6 2 1 22
38 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 2 1 0 3 5 0 2 1 7
39 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 2 0 2 4 11 5 2 1 18
40 ชุมชนบ้านหัวเรือ 2 0 2 4 8 7 3 0 18
41 ราชประชานุเคราะห์ 32 2 0 1 3 7 1 1 0 9
42 บ้านโนนรังใหญ่ 2 0 0 2 7 2 0 0 9
43 ยุวทูตศึกษา 2 2 0 0 2 2 2 0 1 4
44 บ้านยางลุ่ม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
45 บ้านผาสุกหนองซองแมว 1 3 3 7 13 2 3 2 18
46 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 1 3 1 5 8 6 3 0 17
47 บ้านข่าโคม 1 3 0 4 10 1 3 0 14
48 บ้านกลางใหญ่ 1 2 1 4 8 6 2 1 16
49 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 2 0 3 13 2 1 1 16
50 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1 2 0 3 5 2 0 0 7
51 อาเวมารีอา 1 1 3 5 21 4 8 3 33
52 ปทุมวิทยากร 1 1 2 4 11 6 4 5 21
53 บ้านยางกะเดา 1 1 1 3 13 2 3 5 18
54 บ้านแก้งซาว 1 1 1 3 8 6 3 1 17
55 บ้านนาผาย 1 1 1 3 3 2 0 1 5
56 บ้านหนองเค็ม 1 1 0 2 7 1 1 0 9
57 บ้านเหล่าเสือโก้ก 1 1 0 2 5 7 4 1 16
58 บ้านหนองบัวแดง 1 1 0 2 4 5 2 2 11
59 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ 1 1 0 2 2 4 3 2 9
60 บ้านโพนเมืองมะทัน 1 0 4 5 10 6 5 4 21
61 สีทองอุปถัมภ์ 1 0 2 3 4 2 1 1 7
62 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1 0 1 2 6 6 3 3 15
63 บ้านหนองบก 1 0 1 2 5 3 0 0 8
64 ชุมชนบ้านหนองแสง 1 0 1 2 5 2 1 1 8
65 บ้านอีต้อม 1 0 1 2 5 1 1 0 7
66 บ้านกอก 1 0 0 1 7 3 1 3 11
67 บ้านหนองช้าง 1 0 0 1 5 7 0 1 12
68 บ้านด้ามพร้า 1 0 0 1 5 2 1 5 8
69 บ้านยาง 1 0 0 1 5 1 0 1 6
70 บ้านยางขี้นก 1 0 0 1 5 1 0 0 6
71 บ้านหนองแฝกยางเครือ 1 0 0 1 4 3 0 0 7
72 บ้านคูเดื่อ 1 0 0 1 4 1 3 0 8
73 บ้านนาขามดอนติ้ว 1 0 0 1 3 5 0 4 8
74 บ้านท่าลาด(เขื่องใน) 1 0 0 1 3 4 0 1 7
75 บ้านนาเลิง 1 0 0 1 3 4 0 0 7
76 บ้านทุ่งใต้ 1 0 0 1 3 2 1 0 6
77 บ้านยางโยภาพ 1 0 0 1 2 1 1 2 4
78 บ้านโนนชาติยูง 1 0 0 1 2 0 1 1 3
79 บ้านนาขมิ้น 1 0 0 1 2 0 1 1 3
80 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 0 4 0 4 5 0 0 1 5
81 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 0 3 0 3 5 4 1 1 10
82 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 0 2 1 3 11 6 5 0 22
83 บ้านปากน้ำ 0 2 1 3 10 3 2 1 15
84 วัดไร่น้อย 0 2 1 3 5 4 1 1 10
85 บ้านป่าข่า 0 2 1 3 2 5 0 1 7
86 บ้านวังมนเดือยไก่ 0 2 0 2 5 1 0 0 6
87 บ้านหนองเมืองน้อย 0 2 0 2 4 0 0 0 4
88 สมเด็จ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
89 บ้านเหล่าแค 0 2 0 2 2 0 1 2 3
90 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 0 1 4 5 5 7 4 4 16
91 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 0 1 3 4 7 2 1 1 10
92 บ้านแสงน้อย 0 1 2 3 6 0 2 3 8
93 บ้านท่าเมือง 0 1 2 3 5 1 2 3 8
94 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 0 1 1 2 8 7 4 2 19
95 บ้านบัวยาง 0 1 1 2 7 2 0 1 9
96 บ้านหนองปลาปาก 0 1 1 2 4 1 4 1 9
97 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0 1 1 2 2 6 1 1 9
98 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 0 1 1 2 1 1 2 3 4
99 บ้านไผ่ใหญ่ 0 1 0 1 10 2 3 1 15
100 บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 0 1 0 1 8 5 1 3 14
101 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 0 1 0 1 6 8 1 2 15
102 บ้านนาเมือง 0 1 0 1 5 5 1 0 11
103 บ้านดุมใหญ่ดงยาง 0 1 0 1 5 4 2 1 11
104 บ้านหนองก่านคำไผ่ 0 1 0 1 5 2 3 4 10
105 บ้านสว่างโนนสวาง 0 1 0 1 5 1 1 0 7
106 บ้านปากห้วยวังนอง 0 1 0 1 5 0 6 4 11
107 บ้านบุตร 0 1 0 1 5 0 0 1 5
108 บ้านจานตะโนน 0 1 0 1 4 4 3 1 11
109 บ้านดอนแดง 0 1 0 1 3 6 3 0 12
110 บ้านแต้ใหม่ 0 1 0 1 3 4 1 2 8
111 บ้านทุ่ง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
112 บ้านดูน 0 1 0 1 2 3 4 2 9
113 บ้านขามน้อย 0 1 0 1 2 3 0 1 5
114 บ้านกระบูน 0 1 0 1 2 2 1 0 5
115 บ้านยางเทิง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
116 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 0 0 2 2 3 4 0 0 7
117 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 1 1 15 11 5 2 31
118 บ้านหนองมุก 0 0 1 1 12 2 2 4 16
119 บ้านโพนแพง 0 0 1 1 7 8 1 1 16
120 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 5 1 0 0 6
121 บ้านปะอาว 0 0 1 1 4 5 2 6 11
122 บ้านพิณโท 0 0 1 1 4 4 4 1 12
123 บ้านโนนโพธิ์ 0 0 1 1 3 4 1 2 8
124 บ้านไพบูลย์ 0 0 1 1 3 4 1 0 8
125 บ้านหนองเซือม 0 0 1 1 3 1 0 0 4
126 บ้านขมิ้น 0 0 1 1 3 1 0 0 4
127 บ้านหนองขอนดอนยูง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
128 บ้านมะเขือ 0 0 1 1 2 6 1 1 9
129 บ้านขามใหญ่ 0 0 1 1 2 3 2 4 7
130 บ้านตำแย 0 0 1 1 2 3 1 0 6
131 บ้านเหล่าบาก 0 0 1 1 2 1 1 0 4
132 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
133 บ้านหาด 0 0 1 1 1 4 4 0 9
134 บ้านหนองฮีหนองแคน 0 0 1 1 1 2 1 1 4
135 บ้านดอนประทาย 0 0 1 1 1 2 1 0 4
136 บ้านกุดกั่ว 0 0 1 1 1 0 0 4 1
137 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 0 0 0 0 7 5 3 1 15
138 เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 6 7 0 0 13
139 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 0 0 0 0 5 6 3 3 14
140 บ้านแสง 0 0 0 0 5 2 0 0 7
141 บ้านโนนรัง 0 0 0 0 5 1 0 0 6
142 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 3 3 1 10
143 บ้านวังพระวังไฮ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
144 บ้านเหล่าคำ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
145 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 0 0 0 0 3 6 1 0 10
146 บ้านชีทวน 0 0 0 0 3 5 1 2 9
147 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 3 3 1 5 7
148 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 3 2 1 1 6
149 บ้านเตย 0 0 0 0 3 2 1 1 6
150 บ้านดู่น้อย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
151 บ้านรังแร้ง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
152 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 0 0 0 0 3 1 2 2 6
153 บ้านศรีศึกษา 0 0 0 0 3 1 1 0 5
154 บ้านจิก 0 0 0 0 3 0 1 0 4
155 บ้านท่าศาลา 0 0 0 0 2 6 1 3 9
156 บ้านหนองหลัก 0 0 0 0 2 5 4 5 11
157 บ้านหนองโนหนองดูน 0 0 0 0 2 4 3 2 9
158 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 3 3 0 8
159 บ้านโอดนาดี 0 0 0 0 2 2 1 1 5
160 บ้านโนนขวาวนายูง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
161 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
162 บ้านปลาฝา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
163 บ้านเค็ง 0 0 0 0 2 1 1 3 4
164 บ้านทัน 0 0 0 0 2 1 1 1 4
165 บ้านศรีบัว 0 0 0 0 2 1 0 3 3
166 บ้านผึ้ง(สามัคคี) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
167 บ้านเอ้ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
168 กองบินอุบลสงเคราะห์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
169 บ้านหนองตอแก้ว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
170 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
171 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
172 บ้านหนองมะแซว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
173 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
174 บ้านคำเกิ่งหนองจิก 0 0 0 0 1 5 0 0 6
175 บ้านเศรษฐี 0 0 0 0 1 4 2 3 7
176 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 3 0 2 4
177 บ้านเทพา 0 0 0 0 1 3 0 1 4
178 บ้านไผ่ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
179 บ้านโนนรังน้อย 0 0 0 0 1 2 1 1 4
180 บ้านหวาง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
181 บ้านสร้างถ่อ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
182 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
183 บ้านเหล่าแดง 0 0 0 0 1 1 2 3 4
184 บ้านเป็ดฟากทุ่ง 0 0 0 0 1 1 2 2 4
185 บ้านหนองขุ่น 0 0 0 0 1 1 2 0 4
186 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 1 1 1 3
187 บ้านหนองแสงหนองเม็ก 0 0 0 0 1 1 1 1 3
188 บ้านคำไฮน้อย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
189 บ้านทุ่งขุนใหญ่ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
190 บ้านแดงหม้อ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
191 บ้านแต้เก่า 0 0 0 0 1 1 0 2 2
192 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 0 0 0 0 1 1 0 2 2
193 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
194 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
195 บ้านสร้างหมากแข้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
196 บ้านหนองมะทอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
197 บ้านไทยโพนทราย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
198 ประชานุเคราะห์วิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
199 อนุบาลลูกรัก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
200 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 0 0 0 0 1 0 2 3 3
201 บ้านนาไร่ใหญ่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
202 บ้านนาใต้ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
203 บ้านท่าลาด(ม่วงสามสิบ) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
204 บ้านท่าวารี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
205 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านขามป้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 บ้านศรีสุข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 บ้านแคน(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 อุบลวิทยากร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านหนองแล้ง 0 0 0 0 0 5 0 0 5
212 บ้านเป้า 0 0 0 0 0 5 0 0 5
213 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 0 0 0 0 0 4 0 0 4
214 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
215 เวฬุวันวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 2 3
216 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
217 บ้านนามน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
218 บ้านนาดูน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
219 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
220 บ้านหนองเป็ด 0 0 0 0 0 1 0 2 1
221 บ้านท่าค้อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
222 บ้านนาไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
223 บ้านสงยางดอนไม้คูณ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
224 บ้านสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
225 บ้านหมากมี่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
226 บ้านดอนกลอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
227 บ้านท่าสนามชัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
228 บ้านพับ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
229 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านหนองห้างหนองกวาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 บ้านโนนดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
232 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 บ้านหนองแก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
234 บ้านก่อบึง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
235 บ้านดินดำคำไฮ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
236 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
237 นานาชาติแอ๊ดเวนตีสมิชชันอุบล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
238 บ้านค้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
239 บ้านป่าก่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
240 บ้านก่อ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
241 บ้านดอนชี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
242 บ้านกุดตากล้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
243 บ้านทัพไทย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
244 บ้านนาคำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
245 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
246 บ้านแพง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
247 บ้านหนองคูทรายมูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 อนุบาลจิรายุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 244 205 179 628 1,302 683 333 310 2,318