สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 36 16 8 60
2 อนุบาลอุบลราชธานี 30 20 6 56
3 อุบลวิทยาคม 12 12 12 36
4 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 9 1 4 14
5 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) 7 4 8 19
6 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 6 2 3 11
7 เซนต์เอเมลี 5 8 5 18
8 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 5 2 1 8
9 บ้านปลาดุก 5 1 1 7
10 เมืองอุบล 4 5 2 11
11 บ้านดงยาง 4 3 4 11
12 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 4 3 2 9
13 บ้านโนนจานหนองแสง 4 2 1 7
14 บ้านผาแก้ว 4 1 3 8
15 บ้านนาดีทุ่งเจริญ 4 1 1 6
16 บ้านสว่างหนองเสือ 4 1 0 5
17 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 3 4 0 7
18 บ้านนามึน 3 4 0 7
19 บ้านท่าไห(ไหทอง) 3 3 1 7
20 บ้านสร้างมิ่ง 3 2 3 8
21 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 3 2 2 7
22 บ้านหนองจำนัก 3 2 1 6
23 บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 3 2 1 6
24 บ้านกุดกะเสียน 3 1 4 8
25 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 3 1 3 7
26 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 3 0 3 6
27 มารีย์นิรมล 2 4 2 8
28 บ้านคำไฮใหญ่ 2 4 1 7
29 บ้านหนองฮาง 2 3 6 11
30 ชุมชนโพนเมืองวิทยา 2 3 5 10
31 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 2 3 3 8
32 ชุมชนบ้านหนองขุ่น 2 2 3 7
33 พระกุมารอุบล 2 2 3 7
34 ประชาสามัคคี 2 2 1 5
35 บ้านหัวคำ 2 2 1 5
36 บ้านท่าบ่อ 2 2 0 4
37 บ้านหนองไข่นก 2 1 5 8
38 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 2 1 0 3
39 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 2 0 2 4
40 ชุมชนบ้านหัวเรือ 2 0 2 4
41 ราชประชานุเคราะห์ 32 2 0 1 3
42 บ้านโนนรังใหญ่ 2 0 0 2
43 ยุวทูตศึกษา 2 2 0 0 2
44 บ้านยางลุ่ม 2 0 0 2
45 บ้านผาสุกหนองซองแมว 1 3 3 7
46 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 1 3 1 5
47 บ้านข่าโคม 1 3 0 4
48 บ้านกลางใหญ่ 1 2 1 4
49 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 2 0 3
50 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1 2 0 3
51 อาเวมารีอา 1 1 3 5
52 ปทุมวิทยากร 1 1 2 4
53 บ้านยางกะเดา 1 1 1 3
54 บ้านแก้งซาว 1 1 1 3
55 บ้านนาผาย 1 1 1 3
56 บ้านหนองเค็ม 1 1 0 2
57 บ้านเหล่าเสือโก้ก 1 1 0 2
58 บ้านหนองบัวแดง 1 1 0 2
59 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ 1 1 0 2
60 บ้านโพนเมืองมะทัน 1 0 4 5
61 สีทองอุปถัมภ์ 1 0 2 3
62 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 1 0 1 2
63 บ้านหนองบก 1 0 1 2
64 ชุมชนบ้านหนองแสง 1 0 1 2
65 บ้านอีต้อม 1 0 1 2
66 บ้านกอก 1 0 0 1
67 บ้านหนองช้าง 1 0 0 1
68 บ้านด้ามพร้า 1 0 0 1
69 บ้านยาง 1 0 0 1
70 บ้านยางขี้นก 1 0 0 1
71 บ้านหนองแฝกยางเครือ 1 0 0 1
72 บ้านคูเดื่อ 1 0 0 1
73 บ้านนาขามดอนติ้ว 1 0 0 1
74 บ้านท่าลาด(เขื่องใน) 1 0 0 1
75 บ้านนาเลิง 1 0 0 1
76 บ้านทุ่งใต้ 1 0 0 1
77 บ้านยางโยภาพ 1 0 0 1
78 บ้านโนนชาติยูง 1 0 0 1
79 บ้านนาขมิ้น 1 0 0 1
80 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 0 4 0 4
81 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 0 3 0 3
82 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 0 2 1 3
83 บ้านปากน้ำ 0 2 1 3
84 วัดไร่น้อย 0 2 1 3
85 บ้านป่าข่า 0 2 1 3
86 บ้านวังมนเดือยไก่ 0 2 0 2
87 บ้านหนองเมืองน้อย 0 2 0 2
88 สมเด็จ 0 2 0 2
89 บ้านเหล่าแค 0 2 0 2
90 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 0 1 4 5
91 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 0 1 3 4
92 บ้านแสงน้อย 0 1 2 3
93 บ้านท่าเมือง 0 1 2 3
94 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 0 1 1 2
95 บ้านบัวยาง 0 1 1 2
96 บ้านหนองปลาปาก 0 1 1 2
97 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0 1 1 2
98 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 0 1 1 2
99 บ้านไผ่ใหญ่ 0 1 0 1
100 บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 0 1 0 1
101 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 0 1 0 1
102 บ้านนาเมือง 0 1 0 1
103 บ้านดุมใหญ่ดงยาง 0 1 0 1
104 บ้านหนองก่านคำไผ่ 0 1 0 1
105 บ้านสว่างโนนสวาง 0 1 0 1
106 บ้านปากห้วยวังนอง 0 1 0 1
107 บ้านบุตร 0 1 0 1
108 บ้านจานตะโนน 0 1 0 1
109 บ้านดอนแดง 0 1 0 1
110 บ้านแต้ใหม่ 0 1 0 1
111 บ้านทุ่ง 0 1 0 1
112 บ้านดูน 0 1 0 1
113 บ้านขามน้อย 0 1 0 1
114 บ้านกระบูน 0 1 0 1
115 บ้านยางเทิง 0 1 0 1
116 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 0 0 2 2
117 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 1 1
118 บ้านหนองมุก 0 0 1 1
119 บ้านโพนแพง 0 0 1 1
120 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1
121 บ้านปะอาว 0 0 1 1
122 บ้านพิณโท 0 0 1 1
123 บ้านโนนโพธิ์ 0 0 1 1
124 บ้านไพบูลย์ 0 0 1 1
125 บ้านหนองเซือม 0 0 1 1
126 บ้านขมิ้น 0 0 1 1
127 บ้านหนองขอนดอนยูง 0 0 1 1
128 บ้านมะเขือ 0 0 1 1
129 บ้านขามใหญ่ 0 0 1 1
130 บ้านตำแย 0 0 1 1
131 บ้านเหล่าบาก 0 0 1 1
132 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 0 0 1 1
133 บ้านหาด 0 0 1 1
134 บ้านหนองฮีหนองแคน 0 0 1 1
135 บ้านดอนประทาย 0 0 1 1
136 บ้านกุดกั่ว 0 0 1 1
137 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 0 0 0 0
138 เทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0
139 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 0 0 0 0
140 บ้านแสง 0 0 0 0
141 บ้านโนนรัง 0 0 0 0
142 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 0 0 0 0
143 บ้านวังพระวังไฮ 0 0 0 0
144 บ้านเหล่าคำ 0 0 0 0
145 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 0 0 0 0
146 บ้านชีทวน 0 0 0 0
147 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0
148 บ้านหนองหิน 0 0 0 0
149 บ้านเตย 0 0 0 0
150 บ้านดู่น้อย 0 0 0 0
151 บ้านรังแร้ง 0 0 0 0
152 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 0 0 0 0
153 บ้านศรีศึกษา 0 0 0 0
154 บ้านจิก 0 0 0 0
155 บ้านท่าศาลา 0 0 0 0
156 บ้านหนองหลัก 0 0 0 0
157 บ้านหนองโนหนองดูน 0 0 0 0
158 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 0 0 0 0
159 บ้านโอดนาดี 0 0 0 0
160 บ้านโนนขวาวนายูง 0 0 0 0
161 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 0 0 0 0
162 บ้านปลาฝา 0 0 0 0
163 บ้านเค็ง 0 0 0 0
164 บ้านทัน 0 0 0 0
165 บ้านศรีบัว 0 0 0 0
166 บ้านผึ้ง(สามัคคี) 0 0 0 0
167 บ้านเอ้ 0 0 0 0
168 กองบินอุบลสงเคราะห์ 0 0 0 0
169 บ้านหนองตอแก้ว 0 0 0 0
170 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 0 0 0
171 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) 0 0 0 0
172 บ้านหนองมะแซว 0 0 0 0
173 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 0 0 0 0
174 บ้านคำเกิ่งหนองจิก 0 0 0 0
175 บ้านเศรษฐี 0 0 0 0
176 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 0 0 0 0
177 บ้านเทพา 0 0 0 0
178 บ้านไผ่ 0 0 0 0
179 บ้านโนนรังน้อย 0 0 0 0
180 บ้านหวาง 0 0 0 0
181 บ้านสร้างถ่อ 0 0 0 0
182 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 0 0 0 0
183 บ้านเหล่าแดง 0 0 0 0
184 บ้านเป็ดฟากทุ่ง 0 0 0 0
185 บ้านหนองขุ่น 0 0 0 0
186 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 0 0 0 0
187 บ้านหนองแสงหนองเม็ก 0 0 0 0
188 บ้านคำไฮน้อย 0 0 0 0
189 บ้านทุ่งขุนใหญ่ 0 0 0 0
190 บ้านแดงหม้อ 0 0 0 0
191 บ้านแต้เก่า 0 0 0 0
192 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 0 0 0 0
193 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 0 0 0 0
194 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0
195 บ้านสร้างหมากแข้ง 0 0 0 0
196 บ้านหนองมะทอ 0 0 0 0
197 บ้านไทยโพนทราย 0 0 0 0
198 ประชานุเคราะห์วิทยา 0 0 0 0
199 อนุบาลลูกรัก 0 0 0 0
200 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 0 0 0 0
201 บ้านนาไร่ใหญ่ 0 0 0 0
202 บ้านนาใต้ 0 0 0 0
203 บ้านท่าลาด(ม่วงสามสิบ) 0 0 0 0
204 บ้านท่าวารี 0 0 0 0
205 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 0 0 0
206 บ้านขามป้อม 0 0 0 0
207 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0
208 บ้านศรีสุข 0 0 0 0
209 บ้านแคน(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0
210 อุบลวิทยากร 0 0 0 0
211 บ้านหนองแล้ง 0 0 0 0
212 บ้านเป้า 0 0 0 0
213 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 0 0 0 0
214 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 0 0 0 0
215 เวฬุวันวิทยา 0 0 0 0
216 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0
217 บ้านนามน 0 0 0 0
218 บ้านนาดูน 0 0 0 0
219 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0
220 บ้านหนองเป็ด 0 0 0 0
221 บ้านท่าค้อ 0 0 0 0
222 บ้านนาไผ่ 0 0 0 0
223 บ้านสงยางดอนไม้คูณ 0 0 0 0
224 บ้านสำราญ 0 0 0 0
225 บ้านหมากมี่ 0 0 0 0
226 บ้านดอนกลอย 0 0 0 0
227 บ้านท่าสนามชัย 0 0 0 0
228 บ้านพับ 0 0 0 0
229 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 0 0 0 0
230 บ้านหนองห้างหนองกวาง 0 0 0 0
231 บ้านโนนดู่ 0 0 0 0
232 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 0 0 0 0
233 บ้านหนองแก 0 0 0 0
234 บ้านก่อบึง 0 0 0 0
235 บ้านดินดำคำไฮ 0 0 0 0
236 ประชาสามัคคี 0 0 0 0
237 นานาชาติแอ๊ดเวนตีสมิชชันอุบล 0 0 0 0
238 บ้านค้อ 0 0 0 0
239 บ้านป่าก่อ 0 0 0 0
240 บ้านก่อ 0 0 0 0
241 บ้านดอนชี 0 0 0 0
242 บ้านกุดตากล้า 0 0 0 0
243 บ้านทัพไทย 0 0 0 0
244 บ้านนาคำ 0 0 0 0
245 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0
246 บ้านแพง 0 0 0 0
247 บ้านหนองคูทรายมูล 0 0 0 0
248 อนุบาลจิรายุ 0 0 0 0
รวม 244 205 179 628

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายปรีชา ทาศิริ โทร0894255770,นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย โทร 0815482368และนายเสงี่ยม พวงสุข โทร 0810663797
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]