ปฎิทินการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
ระหว่างวันที่ 17 - 19  ธันวาคม  2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปฎิทินเว๊บไซด์การแข่งขันระดับภาค
วันที่  1  ธันวาคม  2560   ทุกเขตพื้นที่โอนข้อมูลเข้าระดับภาค
วันที่  3 - 5  ธันวาคม 2560  เปิดระบบแก้ไข ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ครู
วันที่ 6 - 7  ธันวาคม  2560  อนุมัติการแก้ไขข้อมูล
วันที่  8  ธันวาคม 2560  เป็นต้นไป พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครู
วันที่  17 - 19 ธันวาคม  2560  จัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 11:13 น.