งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
  ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.อบ.3 ดำเนินการแก้ไขข้อมูล/
เพิ่มรูป ครู นักเรียนโดยใช้รหัสโรงเรียนเข้าระบบ ทางเว็ปไชต์งานศิลปฯ
ของ สพป.อบ.3
สำหรับโรงเรียนอื่นๆสามารถแก้ไขชื่อ-สกุล ได้โดยใช้รหัสโรงเรียนเหมือนกัน
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
  รายการกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560
1. กลุ่มสาระการงานอาชีพ (สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี)
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - ทัศนศิลป์ (รายการ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-3)
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (รายการเครื่องร่อน ระดับ ป.4-6 และ ม.1-3) ทุกรายการ  ประชาสัมพันธ์
   1. ขอให้โรงเรียนตรวจสอบตารางการแข่งขัน  แล้วติดตามการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2560  ระหว่างนี้จะมีการปรับปรุง แก้ไข อยู่ตลอดเวลา
ตารางการแข่งขันที่จะใช้ยืนยันได้ คือ ต้องปริ้นออกจากระบบในวันที่  5 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

(ถ้าโรงเรียนใดปริ้นออกจากระบบก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2560 จะใช้ยืนยันไม่ได้)
2. รายการแข่งขันการงานอาชีพ ให้ทุกโรงเรียนเตรียมโต๊ะ สายต่อพ่วงไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง
3. รายการแข่งขันคอมพิวเตอร์จัดการแข่งขันที่ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ตึก 8 (ICT Department) ชั้น 3 ห้อง 831 และ 833

(รวมรายการ Paint ของเด็กพิเศษเรียนร่วม ก็แข่งขันที่เดียวกัน)

ประชาสัมพันธ์
   ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทุกโรงเรียน
ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลครูผู้ฝึกสอน นักเรียน
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.
เข้าเว็ปกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่นี่
http://groups.sillapa.net/sp-ubn3

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 219
จำนวนทีม 2,238
จำนวนนักเรียน 5,066
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,513
จำนวนกรรมการ 1,409
ครู+นักเรียน 8,579
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,988
ประกาศผลแล้ว 242/283 (85.51%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 9
เมื่อวาน 397
สัปดาห์นี้ 2,455
สัปดาห์ที่แล้ว 60,947
เดือนนี้ 114,699
เดือนที่แล้ว 26,928
ปีนี้ 142,749
ทั้งหมด 142,749