งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี สนามฟุตบอล 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี สนามฟุตบอล 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร พระวิภาคย์ 2 ชั้น 1 ห้อง ประชุมพระวิภาคย์ 11 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร พระวิภาคย์ 2 ชั้น 1 ห้อง ประชุมพระวิภาคย์ 12 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร หอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร หอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]