งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร พระวิภาคย์ 4 ชั้น 1,2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 1,2/ป.6/2 , ป.6/6 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร พระวิภาคย์ 4 ชั้น 1,2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 1,2/ป.6/2 , ป.6/6 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร หอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร หอประชุมใหญ่ 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 สพป.อบ.๓ หอประชุมธรรมมาภิบาล 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 สพป.อบ.๓ หอประชุมธรรมมาภิบาล 10 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร หอประชุมใหญ่ 10 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 สพป.อบ.๓ หอประชุมธรรมมาภิบาล 12 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ศูนย์กีฬา 11 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ศูนย์กีฬา 11 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ศูนย์กีฬา 12 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ศูนย์กีฬา 12 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]