งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร พระวิภาคย์ 4 ชั้น 3 ห้อง ม.3/1 , ม.3/2 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร พระวิภาคย์ 4 ชั้น 3 ห้อง ม.3/1 , ม.3/2 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร พระวิภาคย์ 4 ชั้น 3 ห้อง ม.3/1 , ม.3/2 11 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล๒ (พิบูลวิทยาคาร) ใต้ถุนอาคาร 3 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล๒ (พิบูลวิทยาคาร) ใต้ถุนอาคาร 3 9 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล๒ (พิบูลวิทยาคาร) ใต้ถุนอาคาร 3 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.อบ.๓ ห้องประชุม 2 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.อบ.๓ ห้องประชุม 2 9 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร หอประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ห้องประชุม 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ห้องประชุม 11 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ห้องประชุม 11 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสนามชัย พุทธสถานสองสมเด็จ แสนทวีสุข 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสนามชัย พุทธสถานสองสมเด็จ แสนทวีสุข 9 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสนามชัย พุทธสถานสองสมเด็จ แสนทวีสุข 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสนามชัย พุทธสถานสองสมเด็จ แสนทวีสุข 11 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสนามชัย พุทธสถานสองสมเด็จ แสนทวีสุข 11 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]