งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
-
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี อาคาร 2 ชั้น 2 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี อาคาร 2 ชั้น 2 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]