งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 4 ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 , ม.2/2 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 4 ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 , ม.2/2 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 4 ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 , ม.2/2 11 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 4 ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 , ม.1/2 11 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 4 ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 , ม.1/2 12 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 4 ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 , ม.1/2 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 4 ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 , ม.1/2 10 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร หอประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2560 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.30
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 4 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ PEER 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 4 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ PEER 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 4 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ PEER 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 , ป.2/5 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อาคารพระวิภาคย์ 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 9 ต.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]