แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 83 59 73.75% 11 13.75% 8 10% 2 2.5% 80
2 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 60 37 67.27% 10 18.18% 5 9.09% 3 5.45% 55
3 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 46 31 72.09% 7 16.28% 0 0% 5 11.63% 43
4 โรงเรียนบ้านนกเต็น 47 31 65.96% 6 12.77% 3 6.38% 7 14.89% 47
5 โรงเรียนบ้านหนองกุง 55 30 75% 3 7.5% 5 12.5% 2 5% 40
6 โรงเรียนบ้านสำโรง 43 26 60.47% 10 23.26% 4 9.3% 3 6.98% 43
7 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 39 22 56.41% 11 28.21% 3 7.69% 3 7.69% 39
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 27 20 74.07% 4 14.81% 1 3.7% 2 7.41% 27
9 โรงเรียนบ้านไร่ 40 19 48.72% 11 28.21% 4 10.26% 5 12.82% 39
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 27 19 76% 3 12% 1 4% 2 8% 25
11 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 31 18 60% 6 20% 4 13.33% 2 6.67% 30
12 โรงเรียนบ้านบะไห 25 18 75% 4 16.67% 2 8.33% 0 0% 24
13 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 23 17 73.91% 3 13.04% 1 4.35% 2 8.7% 23
14 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 42 16 41.03% 13 33.33% 8 20.51% 2 5.13% 39
15 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 31 16 55.17% 8 27.59% 4 13.79% 1 3.45% 29
16 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 29 16 55.17% 7 24.14% 4 13.79% 2 6.9% 29
17 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 28 16 57.14% 4 14.29% 4 14.29% 4 14.29% 28
18 โรงเรียนบ้านโนนสุข 23 16 72.73% 4 18.18% 1 4.55% 1 4.55% 22
19 โรงเรียนบ้านชาด 21 15 71.43% 2 9.52% 2 9.52% 2 9.52% 21
20 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 21 15 71.43% 2 9.52% 2 9.52% 2 9.52% 21
21 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 19 15 78.95% 2 10.53% 1 5.26% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนบ้านคำก้อม 34 14 41.18% 11 32.35% 5 14.71% 4 11.76% 34
23 โรงเรียนบ้านนาจาน 26 14 53.85% 7 26.92% 3 11.54% 2 7.69% 26
24 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 30 14 58.33% 3 12.5% 5 20.83% 2 8.33% 24
25 โรงเรียนบ้านนาบัว 20 14 70% 0 0% 4 20% 2 10% 20
26 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 21 13 61.9% 7 33.33% 1 4.76% 0 0% 21
27 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 21 13 65% 4 20% 2 10% 1 5% 20
28 โรงเรียนบ้านแก้งกอก 19 13 68.42% 4 21.05% 1 5.26% 1 5.26% 19
29 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 27 12 46.15% 3 11.54% 3 11.54% 8 30.77% 26
30 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 16 12 75% 2 12.5% 2 12.5% 0 0% 16
31 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 21 12 63.16% 0 0% 4 21.05% 3 15.79% 19
32 โรงเรียนบ้านนาชุม 29 11 39.29% 5 17.86% 8 28.57% 4 14.29% 28
33 โรงเรียนบ้านคำหว้า 22 11 55% 4 20% 3 15% 2 10% 20
34 โรงเรียนบ้านภูหล่น 15 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
35 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 18 11 68.75% 2 12.5% 3 18.75% 0 0% 16
36 โรงเรียนบ้านจันทัย 16 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
37 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 23 10 45.45% 6 27.27% 5 22.73% 1 4.55% 22
38 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 29 10 38.46% 6 23.08% 3 11.54% 7 26.92% 26
39 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 20 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
40 โรงเรียนบ้านชาดฮี 17 10 58.82% 5 29.41% 2 11.76% 0 0% 17
41 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 16 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
42 โรงเรียนบ้านนาคาย 21 9 45% 8 40% 3 15% 0 0% 20
43 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 27 9 39.13% 7 30.43% 3 13.04% 4 17.39% 23
44 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 22 9 45% 7 35% 2 10% 2 10% 20
45 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 22 9 47.37% 7 36.84% 2 10.53% 1 5.26% 19
46 โรงเรียนบ้านด่าน 19 9 47.37% 5 26.32% 3 15.79% 2 10.53% 19
47 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 20 9 45% 5 25% 2 10% 4 20% 20
48 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 19 9 47.37% 5 26.32% 2 10.53% 3 15.79% 19
49 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
50 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 14 9 64.29% 0 0% 0 0% 5 35.71% 14
51 โรงเรียนบ้านดอนตะลี 14 8 57.14% 5 35.71% 0 0% 1 7.14% 14
52 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
53 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
54 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
55 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านเลิงบาก 16 7 46.67% 7 46.67% 1 6.67% 0 0% 15
57 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 20 7 36.84% 6 31.58% 1 5.26% 5 26.32% 19
58 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 14 7 50% 6 42.86% 1 7.14% 0 0% 14
59 โรงเรียนบ้านกุ่ม 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
60 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 14 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 3 21.43% 14
61 โรงเรียนบ้านหินโงม 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
62 โรงเรียนบ้านดอนงัว 12 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
63 โรงเรียนบ้านลาดวารี 12 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
64 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
65 โรงเรียนบ้านดงแถบ 11 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
66 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 10 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 11 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
68 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 15 6 40% 2 13.33% 3 20% 4 26.67% 15
69 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
70 โรงเรียนบ้านหนองผือ 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
71 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านหนองกอก 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
73 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 14 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
75 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 15 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
76 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 13 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
77 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
78 โรงเรียนบ้านนาคอ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
81 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
82 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
83 โรงเรียนบ้านวังพอก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 13 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 13
85 โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านโพธิ์กลาง) 20 4 25% 5 31.25% 4 25% 3 18.75% 16
86 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
87 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 12 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
88 โรงเรียนบ้านคำผ่าน 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
89 โรงเรียนบ้านตุงลุง 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
91 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 12 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
92 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
93 โรงเรียนบ้านนาเอือด 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
95 โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านแขมใต้ 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านแก่งกบ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
102 โรงเรียนบ้านนาแค 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
105 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
106 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 10 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
107 โรงเรียนบ้านโนนกุง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านโพนแพง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านเม็ก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 7 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
114 โรงเรียนบ้านชาด(พิบูล) 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
115 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
116 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
117 โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านซะซอม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านนาดี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านพลาญชัย 17 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
123 โรงเรียนบ้านโนนจิก 9 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
124 โรงเรียนบ้านแก่งยาง 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
125 โรงเรียนบ้านม่วงโคน 8 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
126 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
127 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
128 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
129 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
130 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
131 โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านขัวแคน 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
133 โรงเรียนบ้านคำเตย 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
134 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านนาเลิน 7 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 1 14.29% 7
137 โรงเรียนบ้านผักหย่า 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
138 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านบากชุม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนบ้านแก่งกอก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านม่วงฮี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านไทรงาม 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
147 โรงเรียนบ้านคำไหล 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านจุการ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
150 โรงเรียนบ้านนาหว้า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
152 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
153 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
154 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านหนองหอย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านหินสูง 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
158 โรงเรียนบ้านสระคำ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
159 โรงเรียนบ้านคันเปือย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
161 โรงเรียนตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
162 โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
163 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนบ้านบัวแดง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
165 โรงเรียนบ้านดงดิบ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านนาทอย 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านตามุย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านคำบง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านนาแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านลาดควาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านสิม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านหนองชาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านเวินบึก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 7 0 0% 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 7
180 โรงเรียนบ้านจิกเทิง 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
181 โรงเรียนบ้านนาทม 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
182 โรงเรียนบ้านหนองโน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
184 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
185 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร 5 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
186 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
188 โรงเรียนบ้านงิ้ว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
189 โรงเรียนบ้านโนน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
190 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านกุดชมภู 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านดงบาก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านสัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านดอนชี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านบัวทอง 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
200 โรงเรียนบ้านวังแคน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
201 โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]