สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 18 30 25
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 16 38 26
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 39 94 64
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 20 39 28
5 002 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 16 47 28
6 007 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 21 50 35
7 015 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 27 53 38
8 016 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1 1 1
9 017 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 7 21 13
10 018 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 0 0 0
11 019 โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 0 0 0
12 020 โรงเรียนบ้านกุดชมภู 1 3 2
13 021 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 3 10 5
14 022 โรงเรียนบ้านกุ่ม 12 25 18
15 029 โรงเรียนบ้านขัวแคน 6 11 10
16 032 โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 0 0 0
17 033 โรงเรียนบ้านคันเปือย 2 2 2
18 034 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 15 31 22
19 035 โรงเรียนบ้านคำก้อม 34 59 48
20 039 โรงเรียนบ้านคำบง 1 5 2
21 040 โรงเรียนบ้านคำผ่าน 8 10 9
22 042 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 27 47 42
23 043 โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 6 28 12
24 044 โรงเรียนบ้านคำหว้า 22 29 28
25 036 โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 3 4 4
26 038 โรงเรียนบ้านคำเตย 5 11 8
27 037 โรงเรียนบ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) 4 14 7
28 041 โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ 0 0 0
29 045 โรงเรียนบ้านคำไหล 4 14 9
30 047 โรงเรียนบ้านงิ้ว 2 4 4
31 048 โรงเรียนบ้านจันทัย 16 38 25
32 050 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 8 11 10
33 049 โรงเรียนบ้านจิกเทิง 5 7 5
34 051 โรงเรียนบ้านจุการ 3 7 6
35 054 โรงเรียนบ้านชาด 21 45 34
36 052 โรงเรียนบ้านชาด(พิบูล) 4 8 8
37 053 โรงเรียนบ้านชาดฮี 17 41 30
38 056 โรงเรียนบ้านซะซอม 3 16 6
39 057 โรงเรียนบ้านดงดิบ 3 19 9
40 059 โรงเรียนบ้านดงนา 0 0 0
41 060 โรงเรียนบ้านดงบาก 1 2 2
42 061 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 0 0 0
43 058 โรงเรียนบ้านดงแถบ 11 32 17
44 062 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 7 11 9
45 063 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 8 14 13
46 064 โรงเรียนบ้านดอนงัว 12 36 24
47 065 โรงเรียนบ้านดอนชี 1 1 1
48 067 โรงเรียนบ้านดอนตะลี 14 23 20
49 068 โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 2 5 4
50 069 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 8 20 11
51 066 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ 9 25 17
52 070 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 7 15 11
53 072 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 4 15 8
54 071 โรงเรียนบ้านด่าน 19 41 29
55 075 โรงเรียนบ้านตามุย 2 1 1
56 077 โรงเรียนบ้านตุงลุง 9 25 16
57 076 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 14 29 25
58 078 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 2 4 3
59 079 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 8 15 13
60 082 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 3 3 3
61 083 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 0 0 0
62 080 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 20 32 26
63 081 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 2 3 3
64 085 โรงเรียนบ้านนกเต็น 47 96 77
65 087 โรงเรียนบ้านนาคอ 8 13 9
66 088 โรงเรียนบ้านนาคาย 21 47 31
67 090 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 9 19 14
68 091 โรงเรียนบ้านนาจาน 26 54 39
69 093 โรงเรียนบ้านนาชุม 29 55 49
70 094 โรงเรียนบ้านนาดี 3 3 3
71 095 โรงเรียนบ้านนาทม 4 8 5
72 096 โรงเรียนบ้านนาทอย 3 20 8
73 097 โรงเรียนบ้านนาบัว 20 36 33
74 102 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 3 7 5
75 106 โรงเรียนบ้านนาหว้า 3 6 5
76 104 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 10 31 16
77 105 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 7 15 11
78 092 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 19 50 33
79 103 โรงเรียนบ้านนาเลิน 7 13 12
80 107 โรงเรียนบ้านนาเอือด 7 19 13
81 086 โรงเรียนบ้านนาแก 1 1 1
82 089 โรงเรียนบ้านนาแค 4 6 5
83 098 โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 2 3 3
84 101 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 29 58 44
85 099 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 27 80 49
86 100 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 6 23 13
87 123 โรงเรียนบ้านบะไห 25 42 38
88 125 โรงเรียนบ้านบัวทอง 3 3 3
89 124 โรงเรียนบ้านบัวแดง 2 3 3
90 126 โรงเรียนบ้านบากชุม 3 7 6
91 128 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 0 0 0
92 127 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 4 15 6
93 130 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 13 23 19
94 131 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 21 35 32
95 132 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 11 15 13
96 133 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 2 2
97 135 โรงเรียนบ้านผักหย่า 5 10 7
98 136 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 14 32 24
99 137 โรงเรียนบ้านพลาญชัย 17 46 31
100 140 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 29 51 41
101 141 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 3 9 6
102 142 โรงเรียนบ้านภูหล่น 15 28 22
103 144 โรงเรียนบ้านม่วงฮี 2 6 4
104 143 โรงเรียนบ้านม่วงโคน 8 21 16
105 146 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 1 2 2
106 147 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 5 6 5
107 150 โรงเรียนบ้านลาดควาย 1 7 3
108 151 โรงเรียนบ้านลาดวารี 12 28 22
109 154 โรงเรียนบ้านวังพอก 5 11 8
110 153 โรงเรียนบ้านวังแคน 1 1 1
111 156 โรงเรียนบ้านสงยาง 0 0 0
112 157 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 5 15 8
113 158 โรงเรียนบ้านสระคำ 3 5 5
114 160 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 3 5 4
115 159 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 23 52 36
116 161 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 10 21 17
117 163 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 8 14 11
118 162 โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 0 0 0
119 164 โรงเรียนบ้านสัน 1 2 2
120 165 โรงเรียนบ้านสำโรง 43 76 64
121 166 โรงเรียนบ้านสิม 1 5 2
122 167 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 19 45 36
123 168 โรงเรียนบ้านหนองกอก 7 30 15
124 170 โรงเรียนบ้านหนองกุง 55 111 78
125 169 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 4 6 5
126 171 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 14 30 23
127 172 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 3 3 3
128 173 โรงเรียนบ้านหนองชาด 1 1 1
129 176 โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 4 6 5
130 177 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 0 0 0
131 178 โรงเรียนบ้านหนองผือ 10 19 16
132 183 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0 0 0
133 221 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 6 14 7
134 184 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 21 64 38
135 187 โรงเรียนบ้านหนองหอย 2 11 4
136 188 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 7 16 11
137 174 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 27 69 49
138 182 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 60 216 111
139 185 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 31 60 48
140 186 โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 1 2 2
141 175 โรงเรียนบ้านหนองโน 2 5 4
142 181 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 5 10 8
143 179 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 4 10 6
144 222 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 6 11 7
145 189 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 15 29 18
146 190 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 42 96 62
147 200 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 4 11 5
148 202 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 12 37 21
149 203 โรงเรียนบ้านหินสูง 5 10 8
150 201 โรงเรียนบ้านหินโงม 11 16 15
151 204 โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด 1 1 1
152 191 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 3 4 4
153 194 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 5 15 7
154 195 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 10 22 16
155 196 โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 5 10 5
156 197 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 31 64 49
157 198 โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 1 2 1
158 192 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 2 2 2
159 193 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 13 35 20
160 199 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 4 5 5
161 209 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 23 75 42
162 210 โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 3 7 5
163 073 โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 4 8 6
164 145 โรงเรียนบ้านเม็ก 4 6 5
165 152 โรงเรียนบ้านเลิงบาก 16 57 32
166 155 โรงเรียนบ้านเวินบึก 1 33 6
167 205 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 3 9 6
168 206 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 9 22 16
169 211 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 8 36 17
170 023 โรงเรียนบ้านแก่งกบ 5 9 8
171 024 โรงเรียนบ้านแก่งกอก 3 4 4
172 027 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 12 30 19
173 028 โรงเรียนบ้านแก่งยาง 6 12 9
174 026 โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ 0 0 0
175 025 โรงเรียนบ้านแก้งกอก 19 38 31
176 031 โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 3 5 5
177 030 โรงเรียนบ้านแขมใต้ 6 19 11
178 207 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 4 10 7
179 046 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 14 18 17
180 055 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 1 1 1
181 074 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 7 13 7
182 122 โรงเรียนบ้านโนน 2 4 3
183 109 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 22 68 37
184 110 โรงเรียนบ้านโนนกุง 5 10 9
185 108 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 46 112 75
186 111 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง 5 10 8
187 113 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 2 3 3
188 112 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 13 28 22
189 114 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 3 9 5
190 115 โรงเรียนบ้านโนนจิก 9 17 11
191 116 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 11 21 15
192 117 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 30 51 41
193 118 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 28 50 35
194 119 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 7 12 10
195 120 โรงเรียนบ้านโนนสุข 23 59 38
196 121 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 21 34 25
197 138 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 22 52 34
198 139 โรงเรียนบ้านโพนแพง 5 11 8
199 208 โรงเรียนบ้านโหง่นขาม 0 0 0
200 084 โรงเรียนบ้านไทรงาม 5 17 10
201 149 โรงเรียนบ้านไร่ 40 109 61
202 148 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 7 11 9
203 212 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 6 16 10
204 216 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 7 20 12
205 217 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 11 19 15
206 219 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 83 171 130
207 220 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 14 22 19
208 214 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ 1 3 2
209 013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 20 42 30
210 215 โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 1 5 2
211 014 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1 10 3
212 213 โรงเรียนประนอมศรีสงเคราะห์ 0 0 0
213 218 โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์ 1 6 2
214 001 โรงเรียนเจริญสุขศึกษา 0 0 0
215 012 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร 5 9 7
216 223 โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านโพธิ์กลาง) 20 51 28
217 009 โรงเรียนตชด.บ้านป่าหญ้าคา 0 0 0
218 008 โรงเรียนตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 2 22 10
219 010 โรงเรียนตชด.ปากลา 0 0 0
รวม 2238 5079 3519
8598

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]