สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 59 11 8 2 78
2 บ้านหนองเม็ก 37 10 5 3 52
3 บ้านโนนก่อ 31 7 0 5 38
4 บ้านนกเต็น 31 6 3 7 40
5 บ้านหนองกุง 30 3 5 2 38
6 บ้านสำโรง 26 10 4 3 40
7 ชุมชนบ้านระเว 22 11 3 3 36
8 บ้านนาโพธิ์กลาง 20 4 1 2 25
9 บ้านไร่ 19 11 4 5 34
10 นิคมสร้างตนเอง 2 19 3 1 2 23
11 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 18 6 4 2 28
12 บ้านบะไห 18 4 2 0 24
13 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 17 3 1 2 21
14 บ้านหนามแท่ง 16 13 8 2 37
15 บ้านห้วยหมาก 16 8 4 1 28
16 บ้านนาโพธิ์ 16 7 4 2 27
17 บ้านโนนยานาง 16 4 4 4 24
18 บ้านโนนสุข 16 4 1 1 21
19 บ้านหนองสองห้องดอนตูม 15 2 2 2 19
20 บ้านชาด 15 2 2 2 19
21 บ้านนาเจริญ 15 2 1 1 18
22 บ้านคำก้อม 14 11 5 4 30
23 บ้านนาจาน 14 7 3 2 24
24 บ้านโนนม่วงโนนจิก 14 3 5 2 22
25 บ้านนาบัว 14 0 4 2 18
26 บ้านโนนหนองบัว 13 7 1 0 21
27 ชุมชนห้วยไผ่ 13 4 2 1 19
28 บ้านแก้งกอก 13 4 1 1 18
29 บ้านคำหนามแท่ง 12 3 3 8 18
30 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 12 2 2 0 16
31 บ้านป่ากุงน้อย 12 0 4 3 16
32 บ้านนาชุม 11 5 8 4 24
33 บ้านคำหว้า 11 4 3 2 18
34 บ้านภูหล่น 11 3 1 0 15
35 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 11 2 3 0 16
36 บ้านจันทัย 11 2 2 0 15
37 บ้านสร้างแก้ว 10 6 5 1 21
38 บ้านฟ้าห่วน 10 6 3 7 19
39 ชุมชนบ้านวังสะแบง 10 6 1 1 17
40 บ้านชาดฮี 10 5 2 0 17
41 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 10 4 2 0 16
42 บ้านนาคาย 9 8 3 0 20
43 บ้านหนองเชือก 9 7 3 4 19
44 บ้านโพธิ์ศรี 9 7 2 2 18
45 บ้านโนนกาหลง 9 7 2 1 18
46 บ้านด่าน 9 5 3 2 17
47 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 9 5 2 4 16
48 บ้านสุวรรณวารี 9 5 2 3 16
49 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 9 1 0 1 10
50 บ้านหนองขุ่น 9 0 0 5 9
51 บ้านดอนตะลี 8 5 0 1 13
52 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 8 4 2 0 14
53 บ้านปากบุ่ง 8 3 1 1 12
54 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 8 1 0 0 9
55 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 8 0 0 0 8
56 บ้านเลิงบาก 7 7 1 0 15
57 บ้านท่าช้าง 7 6 1 5 14
58 บ้านตุงลุงเหนือ 7 6 1 0 14
59 บ้านกุ่ม 7 3 2 0 12
60 บ้านฝางคำสามัคคี 7 3 1 3 11
61 บ้านหินโงม 7 3 1 0 11
62 บ้านดอนงัว 7 3 0 1 10
63 บ้านลาดวารี 7 2 0 2 9
64 บ้านนาห้วยแคน 7 2 0 1 9
65 บ้านดงแถบ 7 1 1 2 9
66 บ้านห้วยยาง 7 0 2 0 9
67 บ้านป่ากุงใหญ่ 6 3 0 2 9
68 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 6 2 3 4 11
69 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 6 2 1 0 9
70 บ้านหนองผือ 6 1 2 1 9
71 บ้านเอือดใหญ่ 6 1 0 0 7
72 บ้านหนองกอก 6 1 0 0 7
73 นิคมสร้างตนเอง 5 6 0 1 0 7
74 บ้านโคกเที่ยง 5 5 1 1 11
75 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 5 4 2 1 11
76 บ้านห้วยแดง 5 3 1 2 9
77 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 5 3 0 0 8
78 บ้านนาคอ 5 2 1 0 8
79 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 5 2 0 0 7
80 บ้านสะพือท่าค้อ 5 1 1 1 7
81 บ้านโนนสว่าง 5 1 1 0 7
82 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 5 0 0 2 5
83 บ้านวังพอก 5 0 0 0 5
84 บ้านโนนค้อลุคุ 4 6 2 1 12
85 เทศบาล๑ (บ้านโพธิ์กลาง) 4 5 4 3 13
86 บ้านโนนม่วง 4 4 2 1 10
87 บ้านหินลาดแสนตอ 4 4 1 3 9
88 บ้านคำผ่าน 4 3 1 0 8
89 บ้านตุงลุง 4 3 0 1 7
90 บ้านจิกลุ่ม 4 2 2 0 8
91 บ้านแก่งดูกใส 4 2 1 3 7
92 บ้านดอนพันชาด 4 2 0 2 6
93 บ้านโดมประดิษฐ์ 4 2 0 1 6
94 บ้านนาเอือด 4 2 0 1 6
95 บ้านคำหมาไนร่องเข 4 2 0 0 6
96 บ้านไฮหย่อง 4 2 0 0 6
97 บ้านนาโพธิ์ใต้ 4 1 1 0 6
98 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 4 1 0 0 5
99 บ้านแขมใต้ 4 1 0 0 5
100 บ้านห้วยสะคาม 4 1 0 0 5
101 บ้านแก่งกบ 4 0 0 1 4
102 บ้านแหลมทอง 4 0 0 0 4
103 บ้านนาแค 4 0 0 0 4
104 บ้านดอนก่อ 3 3 0 1 6
105 บ้านดอนขวาง 3 2 3 0 8
106 บ้านสวาสดิ์ 3 2 2 3 7
107 บ้านโพนแพง 3 2 0 0 5
108 บ้านโนนกุง 3 2 0 0 5
109 บ้านเม็ก 3 1 0 0 4
110 บ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 3 1 0 0 4
111 บ้านดอนโพธิ์ 3 0 2 1 5
112 บ้านหนองบัวฮี 3 0 1 0 4
113 บ้านชาด(พิบูล) 3 0 0 1 3
114 บ้านโนนข่า-โนนยาง 3 0 0 1 3
115 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 3 0 0 1 3
116 บ้านหนองกุงน้อย 3 0 0 1 3
117 บ้านโนนจันทร์ 3 0 0 0 3
118 บ้านนาดี 3 0 0 0 3
119 บ้านภูมะหรี่ 3 0 0 0 3
120 บ้านคำเขื่อนแก้ว 3 0 0 0 3
121 บ้านซะซอม 3 0 0 0 3
122 บ้านพลาญชัย 2 4 2 2 8
123 บ้านโนนจิก 2 4 1 2 7
124 บ้านแก่งยาง 2 4 0 0 6
125 บ้านม่วงโคน 2 2 4 0 8
126 บ้านหนองห้าง 2 2 1 1 5
127 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 2 2 1 1 5
128 บ้านราษฎร์เจริญ 2 2 1 0 5
129 บ้านหนองโพธิ์ 2 2 1 0 5
130 บ้านห้วยน้ำใส 2 2 0 1 4
131 บ้านเดื่อสะพานโดม 2 2 0 0 4
132 บ้านขัวแคน 2 1 1 1 4
133 บ้านคำเตย 2 1 0 2 3
134 บ้านหนองคูณ 2 1 0 0 3
135 บ้านเหล่าคำ 2 1 0 0 3
136 บ้านนาเลิน 2 0 4 1 6
137 บ้านผักหย่า 2 0 1 1 3
138 บ้านสร้างถ่อ 2 0 1 0 3
139 บ้านแขมเหนือ 2 0 1 0 3
140 บ้านบากชุม 2 0 0 1 2
141 บ้านอ่างหินน้อย 2 0 0 1 2
142 บ้านแก่งกอก 2 0 0 1 2
143 บ้านท่าเสียวคันลึม 2 0 0 0 2
144 บ้านม่วงฮี 2 0 0 0 2
145 บ้านห้วยเดื่อ 2 0 0 0 2
146 บ้านไทรงาม 1 3 0 1 4
147 บ้านคำไหล 1 2 1 0 4
148 บ้านจุการ 1 2 0 0 3
149 บ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 1 1 1 1 3
150 บ้านนาหว้า 1 1 1 0 3
151 บ้านดูกอึ่ง 1 1 0 2 2
152 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 1 1 0 1 2
153 บ้านกุดเรือคำ 1 1 0 1 2
154 บ้านห้วยดู่ 1 1 0 1 2
155 บ้านหนองหอย 1 1 0 0 2
156 บ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) 1 1 0 0 2
157 บ้านหินสูง 1 0 2 2 3
158 บ้านสระคำ 1 0 1 1 2
159 บ้านคันเปือย 1 0 1 0 2
160 บ้านนาโป่งโพน 1 0 1 0 2
161 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 1 0 0 1 1
162 บ้านดอนน้ำคำ 1 0 0 1 1
163 บ้านถิ่นสำราญ 1 0 0 1 1
164 บ้านบัวแดง 1 0 0 1 1
165 บ้านลาดควาย 1 0 0 0 1
166 บ้านเวินบึก 1 0 0 0 1
167 บ้านตามุย 1 0 0 0 1
168 บ้านดงดิบ 1 0 0 0 1
169 บ้านนาทอย 1 0 0 0 1
170 นิคม 2 อนุบาล 1 0 0 0 1
171 บ้านคำบง 1 0 0 0 1
172 บ้านนาแก 1 0 0 0 1
173 บ้านป่าเลา 1 0 0 0 1
174 บ้านสิม 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองชาด 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองแสงใหญ่ 1 0 0 0 1
177 เพียงหลวง ๑๒ 1 0 0 0 1
178 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 1 0 0 0 1
179 บ้านไร่ใต้ 0 3 4 0 7
180 บ้านจิกเทิง 0 3 0 2 3
181 บ้านนาทม 0 2 0 2 2
182 บ้านหนองโน 0 2 0 0 2
183 บ้านห้วยไฮ 0 1 2 1 3
184 บ้านทุ่งนาเมือง 0 1 2 0 3
185 เทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร 0 1 1 2 2
186 บ้านโนนคูณ 0 1 1 0 2
187 บ้านหัวเห่ว 0 1 0 3 1
188 บ้านงิ้ว 0 1 0 1 1
189 บ้านโนน 0 1 0 1 1
190 อนุบาลตระการทิพย์ 0 1 0 0 1
191 บ้านสัน 0 1 0 0 1
192 นิคมสร้างตนเอง 3 0 1 0 0 1
193 บ้านกุดชมภู 0 1 0 0 1
194 บ้านดงบาก 0 1 0 0 1
195 บ้านยอดดอนชี 0 1 0 0 1
196 บ้านดอนชี 0 0 1 0 1
197 บ้านหุ่งหลวงพะเนียด 0 0 1 0 1
198 บ้านโชคอำนวย 0 0 1 0 1
199 บ้านบัวทอง 0 0 0 3 0
200 บ้านวังแคน 0 0 0 1 0
201 บ้านห้วยหมากใต้ 0 0 0 0 0
รวม 1,213 464 233 214 2,124