สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 57 11 8 2 76
2 บ้านหนองเม็ก 33 10 5 3 48
3 บ้านโนนก่อ 31 7 0 5 38
4 บ้านสำโรง 21 10 4 3 35
5 บ้านนาโพธิ์กลาง 20 4 1 2 25
6 บ้านหนองกุง 20 2 5 2 27
7 นิคมสร้างตนเอง 2 19 3 1 2 23
8 บ้านไร่ 18 11 4 5 33
9 บ้านนกเต็น 18 6 3 7 27
10 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 17 3 1 2 21
11 บ้านนาโพธิ์ 16 7 4 2 27
12 บ้านโนนยานาง 16 4 4 4 24
13 บ้านนาเจริญ 15 2 1 1 18
14 ชุมชนบ้านระเว 14 10 3 3 27
15 บ้านห้วยหมาก 14 8 4 1 26
16 บ้านโนนสุข 14 4 1 1 19
17 บ้านหนองสองห้องดอนตูม 14 1 2 2 17
18 บ้านนาบัว 14 0 4 2 18
19 บ้านคำก้อม 13 11 5 4 29
20 ชุมชนห้วยไผ่ 13 4 2 1 19
21 บ้านชาด 13 2 2 2 17
22 บ้านหนามแท่ง 12 11 8 2 31
23 บ้านนาจาน 12 7 3 2 22
24 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 12 6 4 2 22
25 บ้านโนนม่วงโนนจิก 12 3 5 2 20
26 บ้านคำหนามแท่ง 12 3 3 8 18
27 บ้านนาชุม 11 5 8 4 24
28 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 11 2 3 0 16
29 บ้านชาดฮี 10 5 2 0 17
30 บ้านภูหล่น 10 3 1 0 14
31 บ้านป่ากุงน้อย 10 0 4 3 14
32 บ้านนาคาย 9 8 3 0 20
33 บ้านหนองเชือก 9 7 3 4 19
34 บ้านโพธิ์ศรี 9 7 2 2 18
35 บ้านโนนกาหลง 9 7 2 1 18
36 บ้านสร้างแก้ว 9 6 5 1 20
37 บ้านด่าน 9 5 3 2 17
38 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 9 4 2 0 15
39 บ้านแก้งกอก 9 4 1 1 14
40 บ้านฟ้าห่วน 8 6 3 7 17
41 บ้านคำหว้า 8 4 3 2 15
42 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 8 4 2 0 14
43 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 8 1 0 0 9
44 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 8 0 0 0 8
45 บ้านเลิงบาก 7 7 1 0 15
46 บ้านโนนหนองบัว 7 7 1 0 15
47 ชุมชนบ้านวังสะแบง 7 6 1 1 14
48 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 7 5 2 4 14
49 บ้านสุวรรณวารี 7 5 2 3 14
50 บ้านกุ่ม 7 3 2 0 12
51 บ้านฝางคำสามัคคี 7 3 1 3 11
52 บ้านหินโงม 7 3 1 0 11
53 บ้านดอนงัว 7 3 0 1 10
54 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 7 2 2 0 11
55 บ้านลาดวารี 7 2 0 2 9
56 บ้านจันทัย 7 1 2 0 10
57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 7 1 0 1 8
58 บ้านห้วยยาง 7 0 2 0 9
59 บ้านหนองขุ่น 7 0 0 5 7
60 บ้านป่ากุงใหญ่ 6 3 0 2 9
61 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 6 2 3 4 11
62 บ้านนาห้วยแคน 6 2 0 1 8
63 บ้านหนองผือ 6 1 2 1 9
64 บ้านเอือดใหญ่ 6 1 0 0 7
65 บ้านหนองกอก 6 1 0 0 7
66 นิคมสร้างตนเอง 5 6 0 1 0 7
67 บ้านท่าช้าง 5 6 1 5 12
68 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 5 4 2 1 11
69 บ้านบะไห 5 4 2 0 11
70 บ้านห้วยแดง 5 3 1 2 9
71 บ้านนาคอ 5 2 1 0 8
72 บ้านดงแถบ 5 1 1 2 7
73 บ้านสะพือท่าค้อ 5 1 1 1 7
74 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 5 1 0 0 6
75 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 5 0 0 2 5
76 บ้านตุงลุงเหนือ 4 6 1 0 11
77 เทศบาล๑ (บ้านโพธิ์กลาง) 4 5 4 3 13
78 บ้านโคกเที่ยง 4 5 1 1 10
79 บ้านดอนตะลี 4 5 0 1 9
80 บ้านโนนม่วง 4 4 2 1 10
81 บ้านหินลาดแสนตอ 4 4 1 3 9
82 บ้านปากบุ่ง 4 3 1 1 8
83 บ้านตุงลุง 4 3 0 1 7
84 บ้านแก่งดูกใส 4 2 1 3 7
85 บ้านดอนพันชาด 4 2 0 2 6
86 บ้านนาเอือด 4 2 0 1 6
87 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 4 2 0 0 6
88 บ้านนาโพธิ์ใต้ 4 1 1 0 6
89 บ้านโนนสว่าง 4 1 1 0 6
90 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 4 1 0 0 5
91 บ้านแขมใต้ 4 1 0 0 5
92 บ้านแก่งกบ 4 0 0 1 4
93 บ้านแหลมทอง 4 0 0 0 4
94 บ้านนาแค 4 0 0 0 4
95 บ้านโนนค้อลุคุ 3 5 2 1 10
96 บ้านคำผ่าน 3 3 1 0 7
97 บ้านดอนขวาง 3 2 3 0 8
98 บ้านสวาสดิ์ 3 2 2 3 7
99 บ้านจิกลุ่ม 3 2 2 0 7
100 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 3 2 1 0 6
101 บ้านโดมประดิษฐ์ 3 2 0 1 5
102 บ้านไฮหย่อง 3 2 0 0 5
103 บ้านเม็ก 3 1 0 0 4
104 บ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 3 1 0 0 4
105 บ้านห้วยสะคาม 3 1 0 0 4
106 บ้านดอนโพธิ์ 3 0 2 1 5
107 บ้านชาด(พิบูล) 3 0 0 1 3
108 บ้านโนนข่า-โนนยาง 3 0 0 1 3
109 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 3 0 0 1 3
110 บ้านหนองกุงน้อย 3 0 0 1 3
111 บ้านโนนจันทร์ 3 0 0 0 3
112 บ้านนาดี 3 0 0 0 3
113 บ้านภูมะหรี่ 3 0 0 0 3
114 บ้านคำเขื่อนแก้ว 3 0 0 0 3
115 บ้านซะซอม 3 0 0 0 3
116 บ้านวังพอก 3 0 0 0 3
117 บ้านพลาญชัย 2 4 2 2 8
118 บ้านโนนจิก 2 4 1 2 7
119 บ้านแก่งยาง 2 4 0 0 6
120 บ้านดอนก่อ 2 3 0 1 5
121 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 2 2 1 1 5
122 บ้านราษฎร์เจริญ 2 2 1 0 5
123 บ้านห้วยน้ำใส 2 2 0 1 4
124 บ้านคำหมาไนร่องเข 2 2 0 0 4
125 บ้านโนนกุง 2 2 0 0 4
126 บ้านเดื่อสะพานโดม 2 2 0 0 4
127 บ้านขัวแคน 2 1 1 1 4
128 บ้านคำเตย 2 1 0 2 3
129 บ้านหนองคูณ 2 1 0 0 3
130 บ้านนาเลิน 2 0 4 1 6
131 บ้านผักหย่า 2 0 1 1 3
132 บ้านสร้างถ่อ 2 0 1 0 3
133 บ้านแขมเหนือ 2 0 1 0 3
134 บ้านหนองบัวฮี 2 0 1 0 3
135 บ้านบากชุม 2 0 0 1 2
136 บ้านอ่างหินน้อย 2 0 0 1 2
137 บ้านท่าเสียวคันลึม 2 0 0 0 2
138 บ้านม่วงฮี 2 0 0 0 2
139 บ้านห้วยเดื่อ 2 0 0 0 2
140 บ้านไทรงาม 1 3 0 1 4
141 บ้านม่วงโคน 1 2 4 0 7
142 บ้านหนองห้าง 1 2 1 1 4
143 บ้านหนองโพธิ์ 1 2 1 0 4
144 บ้านคำไหล 1 2 1 0 4
145 บ้านจุการ 1 2 0 0 3
146 บ้านโพนแพง 1 2 0 0 3
147 บ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 1 1 1 1 3
148 บ้านนาหว้า 1 1 1 0 3
149 บ้านดูกอึ่ง 1 1 0 2 2
150 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 1 1 0 1 2
151 บ้านกุดเรือคำ 1 1 0 1 2
152 บ้านห้วยดู่ 1 1 0 1 2
153 บ้านหนองหอย 1 1 0 0 2
154 บ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) 1 1 0 0 2
155 บ้านเหล่าคำ 1 1 0 0 2
156 บ้านหินสูง 1 0 2 2 3
157 บ้านสระคำ 1 0 1 1 2
158 บ้านคันเปือย 1 0 1 0 2
159 บ้านนาโป่งโพน 1 0 1 0 2
160 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 1 0 0 1 1
161 บ้านดอนน้ำคำ 1 0 0 1 1
162 บ้านถิ่นสำราญ 1 0 0 1 1
163 บ้านบัวแดง 1 0 0 1 1
164 บ้านแก่งกอก 1 0 0 1 1
165 บ้านลาดควาย 1 0 0 0 1
166 บ้านเวินบึก 1 0 0 0 1
167 บ้านนาทอย 1 0 0 0 1
168 นิคม 2 อนุบาล 1 0 0 0 1
169 บ้านคำบง 1 0 0 0 1
170 บ้านนาแก 1 0 0 0 1
171 บ้านป่าเลา 1 0 0 0 1
172 บ้านสิม 1 0 0 0 1
173 บ้านหนองชาด 1 0 0 0 1
174 บ้านหนองแสงใหญ่ 1 0 0 0 1
175 เพียงหลวง ๑๒ 1 0 0 0 1
176 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 1 0 0 0 1
177 บ้านไร่ใต้ 0 3 4 0 7
178 บ้านจิกเทิง 0 3 0 2 3
179 บ้านนาทม 0 2 0 2 2
180 บ้านหนองโน 0 2 0 0 2
181 บ้านห้วยไฮ 0 1 2 1 3
182 บ้านทุ่งนาเมือง 0 1 2 0 3
183 เทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร 0 1 1 2 2
184 บ้านโนนคูณ 0 1 1 0 2
185 บ้านหัวเห่ว 0 1 0 3 1
186 บ้านงิ้ว 0 1 0 1 1
187 บ้านโนน 0 1 0 1 1
188 อนุบาลตระการทิพย์ 0 1 0 0 1
189 บ้านสัน 0 1 0 0 1
190 นิคมสร้างตนเอง 3 0 1 0 0 1
191 บ้านกุดชมภู 0 1 0 0 1
192 บ้านดงบาก 0 1 0 0 1
193 บ้านยอดดอนชี 0 1 0 0 1
194 บ้านดอนชี 0 0 1 0 1
195 บ้านหุ่งหลวงพะเนียด 0 0 1 0 1
196 บ้านโชคอำนวย 0 0 1 0 1
197 บ้านบัวทอง 0 0 0 3 0
198 บ้านวังแคน 0 0 0 1 0
199 บ้านดงดิบ 0 0 0 0 0
200 บ้านตามุย 0 0 0 0 0
201 บ้านห้วยหมากใต้ 0 0 0 0 0
รวม 1,051 455 233 214 1,953