สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 23 15 8 46 59 11 8 2 78
2 บ้านหนองกุง 10 4 3 17 30 3 5 2 38
3 บ้านคำหนามแท่ง 10 0 0 10 12 3 3 8 18
4 บ้านนกเต็น 8 10 4 22 31 6 3 7 40
5 บ้านหนองเม็ก 8 7 5 20 37 10 5 3 52
6 บ้านบะไห 7 2 6 15 18 4 2 0 24
7 บ้านโนนก่อ 6 5 7 18 31 7 0 5 38
8 บ้านนาโพธิ์กลาง 5 7 3 15 20 4 1 2 25
9 บ้านสำโรง 5 5 5 15 26 10 4 3 40
10 บ้านห้วยหมาก 5 5 1 11 16 8 4 1 28
11 ชุมชนบ้านระเว 5 3 6 14 22 11 3 3 36
12 บ้านไร่ 5 3 2 10 19 11 4 5 34
13 บ้านนาโพธิ์ 5 3 2 10 16 7 4 2 27
14 บ้านนาบัว 4 5 2 11 14 0 4 2 18
15 บ้านโนนยานาง 4 4 4 12 16 4 4 4 24
16 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 4 3 0 7 10 4 2 0 16
17 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 4 2 3 9 17 3 1 2 21
18 บ้านป่ากุงน้อย 4 1 3 8 12 0 4 3 16
19 บ้านโนนสุข 4 1 0 5 16 4 1 1 21
20 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 4 0 1 5 11 2 3 0 16
21 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 3 5 4 12 18 6 4 2 28
22 บ้านหนองสองห้องดอนตูม 3 5 0 8 15 2 2 2 19
23 บ้านโนนม่วงโนนจิก 3 3 2 8 14 3 5 2 22
24 บ้านฟ้าห่วน 3 3 2 8 10 6 3 7 19
25 บ้านหนองขุ่น 3 2 2 7 9 0 0 5 9
26 บ้านห้วยยาง 3 2 0 5 7 0 2 0 9
27 บ้านจันทัย 3 1 1 5 11 2 2 0 15
28 บ้านสะพือท่าค้อ 3 1 0 4 5 1 1 1 7
29 บ้านชาด(พิบูล) 3 1 0 4 3 0 0 1 3
30 นิคมสร้างตนเอง 5 3 0 2 5 6 0 1 0 7
31 นิคมสร้างตนเอง 2 2 4 6 12 19 3 1 2 23
32 บ้านหนองเชือก 2 4 1 7 9 7 3 4 19
33 บ้านนาเจริญ 2 3 3 8 15 2 1 1 18
34 บ้านหนามแท่ง 2 3 2 7 16 13 8 2 37
35 บ้านโพธิ์ศรี 2 3 1 6 9 7 2 2 18
36 บ้านโนนกาหลง 2 2 3 7 9 7 2 1 18
37 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 2 2 1 5 9 5 2 4 16
38 บ้านลาดวารี 2 2 1 5 7 2 0 2 9
39 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 2 2 0 4 8 0 0 0 8
40 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 2 1 2 5 12 2 2 0 16
41 บ้านท่าช้าง 2 1 2 5 7 6 1 5 14
42 บ้านกุ่ม 2 1 2 5 7 3 2 0 12
43 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 2 1 1 4 9 1 0 1 10
44 บ้านปากบุ่ง 2 1 0 3 8 3 1 1 12
45 บ้านดอนก่อ 2 1 0 3 3 3 0 1 6
46 บ้านโนนจันทร์ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
47 บ้านนาจาน 2 0 3 5 14 7 3 2 24
48 บ้านคำหว้า 2 0 3 5 11 4 3 2 18
49 บ้านดอนตะลี 2 0 3 5 8 5 0 1 13
50 บ้านคำก้อม 2 0 2 4 14 11 5 4 30
51 บ้านนาชุม 2 0 2 4 11 5 8 4 24
52 บ้านเลิงบาก 2 0 2 4 7 7 1 0 15
53 บ้านโนนหนองบัว 1 7 1 9 13 7 1 0 21
54 บ้านชาด 1 2 2 5 15 2 2 2 19
55 บ้านชาดฮี 1 2 1 4 10 5 2 0 17
56 บ้านภูหล่น 1 2 0 3 11 3 1 0 15
57 บ้านห้วยแดง 1 2 0 3 5 3 1 2 9
58 บ้านหินลาดแสนตอ 1 2 0 3 4 4 1 3 9
59 บ้านนาโพธิ์ใต้ 1 2 0 3 4 1 1 0 6
60 บ้านแก้งกอก 1 1 3 5 13 4 1 1 18
61 ชุมชนบ้านวังสะแบง 1 1 2 4 10 6 1 1 17
62 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 1 1 2 4 8 4 2 0 14
63 บ้านสร้างแก้ว 1 1 1 3 10 6 5 1 21
64 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 1 1 1 3 6 2 3 4 11
65 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 1 1 1 3 5 4 2 1 11
66 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 1 1 1 3 5 2 0 0 7
67 บ้านโนนสว่าง 1 1 1 3 5 1 1 0 7
68 บ้านนาคอ 1 1 0 2 5 2 1 0 8
69 บ้านนาดี 1 1 0 2 3 0 0 0 3
70 บ้านภูมะหรี่ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
71 บ้านขัวแคน 1 0 2 3 2 1 1 1 4
72 บ้านดอนงัว 1 0 1 2 7 3 0 1 10
73 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 1 0 1 2 4 1 0 0 5
74 บ้านแหลมทอง 1 0 1 2 4 0 0 0 4
75 บ้านโนนข่า-โนนยาง 1 0 1 2 3 0 0 1 3
76 บ้านราษฎร์เจริญ 1 0 1 2 2 2 1 0 5
77 บ้านหนองคูณ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
78 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 1 0 0 1 8 1 0 0 9
79 เทศบาล๑ (บ้านโพธิ์กลาง) 1 0 0 1 4 5 4 3 13
80 บ้านดอนพันชาด 1 0 0 1 4 2 0 2 6
81 บ้านคำหมาไนร่องเข 1 0 0 1 4 2 0 0 6
82 บ้านโพนแพง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
83 บ้านผักหย่า 1 0 0 1 2 0 1 1 3
84 บ้านท่าเสียวคันลึม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
85 บ้านคันเปือย 1 0 0 1 1 0 1 0 2
86 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 1 0 0 1 1 0 0 1 1
87 บ้านลาดควาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านเวินบึก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 อนุบาลตระการทิพย์ 1 0 0 1 0 1 0 0 1
90 ชุมชนห้วยไผ่ 0 3 2 5 13 4 2 1 19
91 บ้านไฮหย่อง 0 3 0 3 4 2 0 0 6
92 บ้านด่าน 0 2 4 6 9 5 3 2 17
93 บ้านดงแถบ 0 2 4 6 7 1 1 2 9
94 บ้านสุวรรณวารี 0 2 1 3 9 5 2 3 16
95 บ้านนาห้วยแคน 0 2 1 3 7 2 0 1 9
96 บ้านเอือดใหญ่ 0 2 0 2 6 1 0 0 7
97 บ้านสวาสดิ์ 0 2 0 2 3 2 2 3 7
98 บ้านตุงลุงเหนือ 0 1 1 2 7 6 1 0 14
99 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 0 1 1 2 6 2 1 0 9
100 บ้านโคกเที่ยง 0 1 1 2 5 5 1 1 11
101 บ้านแก่งกบ 0 1 1 2 4 0 0 1 4
102 บ้านโนนกุง 0 1 1 2 3 2 0 0 5
103 บ้านหนองโพธิ์ 0 1 1 2 2 2 1 0 5
104 บ้านหินโงม 0 1 0 1 7 3 1 0 11
105 บ้านหนองกอก 0 1 0 1 6 1 0 0 7
106 บ้านแก่งดูกใส 0 1 0 1 4 2 1 3 7
107 บ้านโดมประดิษฐ์ 0 1 0 1 4 2 0 1 6
108 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 0 1 0 1 3 0 0 1 3
109 บ้านพลาญชัย 0 1 0 1 2 4 2 2 8
110 บ้านแก่งยาง 0 1 0 1 2 4 0 0 6
111 บ้านหนองห้าง 0 1 0 1 2 2 1 1 5
112 บ้านสร้างถ่อ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
113 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 0 1 0 1 1 1 0 1 2
114 บ้านหนองหอย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
115 บ้านสระคำ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
116 บ้านนาโป่งโพน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
117 บ้านห้วยไฮ 0 1 0 1 0 1 2 1 3
118 บ้านนาคาย 0 0 4 4 9 8 3 0 20
119 บ้านป่ากุงใหญ่ 0 0 1 1 6 3 0 2 9
120 บ้านหนองผือ 0 0 1 1 6 1 2 1 9
121 บ้านวังพอก 0 0 1 1 5 0 0 0 5
122 บ้านโนนค้อลุคุ 0 0 1 1 4 6 2 1 12
123 บ้านจิกลุ่ม 0 0 1 1 4 2 2 0 8
124 บ้านเม็ก 0 0 1 1 3 1 0 0 4
125 บ้านหนองบัวฮี 0 0 1 1 3 0 1 0 4
126 บ้านคำเขื่อนแก้ว 0 0 1 1 3 0 0 0 3
127 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 1 1 2 2 0 1 4
128 บ้านแขมเหนือ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
129 บ้านไทรงาม 0 0 1 1 1 3 0 1 4
130 บ้านหินสูง 0 0 1 1 1 0 2 2 3
131 บ้านดอนน้ำคำ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
132 บ้านตามุย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 บ้านสัน 0 0 1 1 0 1 0 0 1
134 บ้านฝางคำสามัคคี 0 0 0 0 7 3 1 3 11
135 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 0 0 0 0 5 3 0 0 8
136 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 0 0 0 0 5 0 0 2 5
137 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 4 4 2 1 10
138 บ้านคำผ่าน 0 0 0 0 4 3 1 0 8
139 บ้านตุงลุง 0 0 0 0 4 3 0 1 7
140 บ้านนาเอือด 0 0 0 0 4 2 0 1 6
141 บ้านแขมใต้ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
142 บ้านห้วยสะคาม 0 0 0 0 4 1 0 0 5
143 บ้านนาแค 0 0 0 0 4 0 0 0 4
144 บ้านดอนขวาง 0 0 0 0 3 2 3 0 8
145 บ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
146 บ้านดอนโพธิ์ 0 0 0 0 3 0 2 1 5
147 บ้านหนองกุงน้อย 0 0 0 0 3 0 0 1 3
148 บ้านซะซอม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
149 บ้านโนนจิก 0 0 0 0 2 4 1 2 7
150 บ้านม่วงโคน 0 0 0 0 2 2 4 0 8
151 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 0 0 0 0 2 2 1 1 5
152 บ้านเดื่อสะพานโดม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
153 บ้านคำเตย 0 0 0 0 2 1 0 2 3
154 บ้านเหล่าคำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
155 บ้านนาเลิน 0 0 0 0 2 0 4 1 6
156 บ้านบากชุม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
157 บ้านอ่างหินน้อย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
158 บ้านแก่งกอก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
159 บ้านม่วงฮี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านคำไหล 0 0 0 0 1 2 1 0 4
162 บ้านจุการ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
163 บ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 0 0 0 0 1 1 1 1 3
164 บ้านนาหว้า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
165 บ้านดูกอึ่ง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
166 บ้านกุดเรือคำ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
167 บ้านห้วยดู่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
168 บ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 บ้านถิ่นสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
170 บ้านบัวแดง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
171 บ้านดงดิบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านนาทอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 นิคม 2 อนุบาล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านคำบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านนาแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านป่าเลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านสิม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านหนองแสงใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 เพียงหลวง ๑๒ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านไร่ใต้ 0 0 0 0 0 3 4 0 7
183 บ้านจิกเทิง 0 0 0 0 0 3 0 2 3
184 บ้านนาทม 0 0 0 0 0 2 0 2 2
185 บ้านหนองโน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
186 บ้านทุ่งนาเมือง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
187 เทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 1 2 2
188 บ้านโนนคูณ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
189 บ้านหัวเห่ว 0 0 0 0 0 1 0 3 1
190 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
191 บ้านโนน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
192 นิคมสร้างตนเอง 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านกุดชมภู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านดงบาก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านยอดดอนชี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านดอนชี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
197 บ้านหุ่งหลวงพะเนียด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
198 บ้านโชคอำนวย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
200 บ้านวังแคน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
201 บ้านห้วยหมากใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 241 208 179 628 1,213 464 233 214 1,910