::sp-ubn5

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

 

013 หุ่นยนต์

1.  755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 2.  756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
3.  757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 4.  758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
5.  243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 6.  247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
7.  250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 8.  251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]