ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตายอย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขอนแป้น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
24 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
25 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน