ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองยู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแมด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเก่าขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านแก้งยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอุดมสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน