ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเก่าขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.17 เงิน 6  
7 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77.17 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71.83 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70.82 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70.17 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67.33 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64.50 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62.17 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน