ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน