ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 012
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำนาแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนากระแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทับไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาห่อม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน