ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคอแลน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 58 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 58 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 49 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านยางกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 49 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 47 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 45 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 42 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าโมง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 41 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 38 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 37 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 37 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า สพป. อุบลราชธานี เขต 5 35 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 34 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 32 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 32 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านนาประดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 30 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านป่าพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 26 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองโด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 22 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 5 22 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 21 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 19 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านนานวล สพป. อุบลราชธานี เขต 5 15 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 15 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 14 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านคำอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 11 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน