ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองทัพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 59 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 59 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 55 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 51 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 47 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนตชด.บ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 46 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 46 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 46 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 42 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองสนม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 39 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านนากระแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 38 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 31 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน