ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 013
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำนาแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าโมง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน