ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน