ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 56 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านนาห่อม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 50 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 46 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนม่วย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 46 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 44 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 42 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 40 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 38 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 38 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 36 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านประหูต สพป. อุบลราชธานี เขต 5 34 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียน ตชด.บ้านหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 28 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 28 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 26 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 26 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 24 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 24 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 18 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 14 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน