ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโสกแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 46 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 34 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 30 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 30 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านกุดประทาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 28 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 28 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 28 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 28 เข้าร่วม 10  
14 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 28 เข้าร่วม 10  
15 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 24 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 24 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 18 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 16 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 16 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 12 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 12 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 8 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 4 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน