ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.12 ทอง 5  
6 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านประหูต สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79.25 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนศิริเกษวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76.50 เงิน 16  
18 โรงเรียนตชด.เกษตรสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน