ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านบัวงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.32 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.99 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาห่อม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านประหูต สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.32 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.31 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเก่าขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.99 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.98 ทอง 12  
13 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.65 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคำบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80.65 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.99 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.65 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76.98 เงิน 17  
18 โรงเรียนตชด.เกษตรสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74.65 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72.32 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71.32 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68.33 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67.31 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านคำนาแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  
24 โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน